OS Nikole Hribara - Velika Gorica

O školi


Himna i grb škole PDF Ispis

Moja škola


Moram požuriti jer me škola zove,
loptu i igre igrat ću kasnije.

Ref: Nikole Hribara školi je ime,
sve dane sa njom nosit ću u srcu svom.

Evo već zvono zvoni počiju sati novi.
pun znanja ulazim ja zove me škola moja.

Ref: Nikole Hribara školi je ime,
sve dane sa njom nosit ću u srcu svom.

Znanje mozak bistri petice me griju
kad kod kuće naučim sve počijnu igre nove.

Ref: Nikole Hribara školi je ime,
sve dane sa njom nosit ću u srcu svom.


Tekst: Evica Kraljić 
Glazba: Dražen Pavin

Himna - note  

 Himna - instrumental 

 
 
Vijeće učitelja PDF Ispis

RAZREDNA NASTAVA: Andrea Tikvić (boravak), Anja Barišić (boravak), Arna Bogešić, Biljana Ražić, Bojan Lalić, Dragica Antolović, Đurđa Oljača, Fanija Jelinčić (vjeronauk), Irena Fabekovac, Ivana Boban , Jadranka Jelisavac, Jasminka Matušin, Kristina Orozović, Ksenija Petrlin Jurić, Maja Horvat , Maja Preložiček (engleski jezik), Manda Antonija Crnoje (vjeronauk), Marina Marčec, Mateja Karavanić– zamjena: Ana Galeković , Milkica Sulić, Mirjana Palčić, Mirjana Popovčić Smolčić, Nevenka Bartulović, Nevenka Sedmak, Petar Zadro, Petra Klenović (boravak) – zamjena: Nikolina Mikša, Renata Karas, Rosana Vađon (boravak), Sandra Barišić, Slavica Šapković, Tatjana Lacković, Vesna Lukinić, Vesna Pučko, Vesna Stipić, Vesna Zagorec, Vlatka Ban i Vlasta Godinić.

PREDMETNA NASTAVA: Anita Kovačević (kemija), Anita Pukanić (engleski jezik), Antonija Fartek (fizika), Boris Konjević (TZK), Božidar Šaban (TZK), Branka Kopilović (glazbena kultura), Branka Vican (priroda i biologija), Doris Zelić (matematika) – zamjena: Andrija Petrovečki, Emili Jelić (engleski jezik) – zamjena: Valerijan Lazić, Erika Likan Kelentrić (vjeronauk), Gordana Živković (engleski jezik), Ilija Marković (matematika), Irena Gimpelj Gal (tehnička kultura), Irena Lacković (hrvatski jezik), Iva Rimac (vjeronauk), Ivana Car-Postić (informatika) – zamjena: Ivana Savić, Ivana Đaković (hrvatski jezik), Ivana Hartek (matematika), Ivana Martin (TZK), Ivica Kirin (povijest), Ivona Štrekelj (njemački jezik), Jasna Gazdić (hrvatski jezik), Jasnica Odrčić-Sertić (priroda i biologija), Josipa Omrčen (njemački jezik) – zamjena: Gabrijela Volarić, Julian Hiti (kemija), Kata Jurkić (hrvatski jezik), Lidija Klarić (hrvatski jezik), Lidija Smolenicki (glazbena kultura), - zamjena: Matea Šimić (engleski jezik), Marija Majdak Forjan (geografija), Marija Patrlj (vjeronauk), Margita Đurašin (engleski jezik) – zamjena: Maja Šimek, Marija Vnučec (njemački jezik) – zamjena: Andreja Car, Marijana Marić Lasić (likovna kultura) – zamjena: Marija Lovrić, Marjana Kuliš (matematika), Milan Omrčen (informatika), Milan Vareško (povijest i geografija), Nada Tomašić (likovna kultura), Natalija Kukor (povijest), Roberta Marčec (matematika), Sanja Božinović (engleski jezik) – zamjena: Tomislav Vajdić, Snježana Pavić (hrvatski jezik) – zamjena: Antonija Vađić Žilić, Svjetlana Keser (fizika), Valentina Japec (geografija), Vera Žilec (informatika i tehnička kultura) i Višnja Ridzak (matematika).

 

 

 
Nikola Hribar PDF Ispis

Nikola Hribar bio je građevinski inženjer, poduzetnik, društveni djelatnik i dobrotvor. Rodio se 6. prosinca 1867. u Velikoj Gorici, a umro 1957. godine u Zagrebu. Pučku školu polazio je u Velikoj Gorici, srednju školu u Zagrebu i Ljubljani, a studij građevine u Grazu. Oženio je Magdalenu Brozović, učiteljicu pučke škole u Velikoj Gorici (1889.-1892.). Razvio je i proširio građevinsku djelatnost, koju je započeo njegov otac. Gradio je upravne zgrade u Velikoj Gorici (Općinski sud, Katastar), kapelice (Kušanec, Mraclin, Velika Gorica, Novo Čiče, Šiljakovina), obnovio župne crkve (Velika Gorica, Dubranec, Vukovina i mnoge druge izvan Turopolja), izgradio dom Hrvatskog sokola ("sokolana") u Velikoj Gorici, veliki broj zgrada pučkih škola  ("Kula" u Velikoj Gorici, Dubranec, Lomnica, Mraclin, Novo Čiče, Velika Mlaka, Šćitarjevo), Vatrogasni dom ("gasilana") u Velikoj Gorici, cestu i ciglanu u turopoljskom Lugu i dr. Isticao se u društvenim aktivnostima:  osnivač je vatrogasnog društva u Velikoj Gorici, član Školskog odbora itd. Za vrijeme I. svjetskog rata otvorio je narodnu kuhinju.

 
Razredni odjeli PDF Ispis

razredni odjel

RAZREDNI ODJELI 2018./19.

RAZREDNI

ODJEL

IME I PREZIME RAZREDNIKA

BROJ UČENIKA

MATIČNE UČIONICE

SMJENA

1.

1.a Gr.

Mateja Karavanić

12

1.

2.

1.b Gr.

Marina Marčec

11

2.

3.

1. Lom.

Bojan Lalić

10

1.

4.

1.a

Milkica Sulić

Nikolina Šencaj

27

66

1.

5.

1.b

Mirjana Popovčić Smolčić

15

36

1.

6.

1.c

Tatjana Lacković

16

16

2.

7.

1.d

Slavica Šapković

Anja Barišić

27

61

2.

8.

1.e

Vlasta Godinić

15

16

2.

8 RO

133

9.

2.a Gr.

Jasminka Matušin

10

1.

10.

2.b Gr.

Sandra Barišić

15

2.

11.

2. Lom.

Nevenka Sedmak

12

2.

12.

2.a

Ivana Boban

21

32

1.

13.

2.b

Vesna Zagorec

Rosana Vađon

24

30

1.

14.

2.c

Đurđa Oljača

21

32

2.

15.

2.d

Vesna Lukinić

Andrea Tikvić

25

35

2.

7 RO

128

16.

3.a Gr.

Kristina Orozović

16

1.

17.

3.b Gr.

Petar Zadro

17

2.

18.

3. Lom.

Vlatka Ban

17

1.

19.

3.a

Nevenka Bartulović

20

37

1.

20.

3.b

Maja Horvat

27

63

1.

21.

3.c

Ksenija Petrlin Jurić

19

37

2.

22.

3.d

Dragica Antolović

18

36

2.

23.

3.e

Biljana Ražić

23

63

2.

8 RO

157

24.

4.a Gr.

Renata Karas

10

1.

25.

4.b Gr.

Arna Bogešić

12

2.

26.

4. Lom.

Mirjana Palčić

16

2.

27.

4.a

Vesna Stipić

22

68

1.

28.

4.b

Irena Fabekovac

20

67

1.

29.

4.c

Vesna Pučko

19

68

2.

30.

4.d

Jadranka Jelisavac

19

67

2.

7 RO

118

31.

5.a

Marija Patrlj

22

22

1.

32.

5.b

Andrija Petrovečki

22

23

1.

33.

5.c

Maja Šimek

22

1

1.

34.

5.d

Ilija Marković

22

28

1.

35.

5.e

Lidija Smolenicki

21

48

2.

36.

5.f

Erika Likan Kelentrić

23

18

2.

37.

5.g

Irena Lacković

24

22

2.

7 RO

156

38.

6.a

Valentina Japec

20

52

1.

39.

6.b

Natalija Kukor

22

54

1.

40.

6.c

Branka Kopilović

15

48

1.

41.

6.d

Tomislav Vajdić

24

55

2.

42.

6.e

Milan Vareško

26

54

2.

43.

6.f

Marija Majdak Forjan

26

52

2.

6 RO

133

44.

7.a

Iva Rimac

23

50

1.

45.

7.b

Irena Gimpelj Gal

24

18

1.

46.

7.c

Antonija Fartek

23

59

1.

47.

7.d

Ivona Štrekelj

27

59

2.

48.

7.e

Marija Lovrić

22

50

2.

49.

7.f

Ivana Đaković

24

20

2.

6 RO

143

50.

8.a

Lidija Klarić

19

20

1.

51.

8.b

Marjana Kuliš

19

25

1.

52.

8.c

Gordana Živković

19

55

1.

53.

8.d

Višnja Ridzak

24

25

2.

54.

8.e

Roberta Marčec

24

23

2.

55.

8.f

Božidar Šaban

22

28

2.

6 RO

127

30

1. – 4. r

536

25

5. – 8. r

559

55

1. – 8. r

1095

 
Upisno područje PDF Ispis
Upisno područje Osnovne škole Nikole Hribara gradsko je područje unutar kojeg su ulice kako slijedi:


Kneza Ljudevita Posavskog, Stanka Lučića, Augusta Cesarca, J. Palmotića, Kolodvorska od br.35, Dr. Andrije Štampara, Slavooljuba Penkale, Natka Nodila, Dr. Lavoslava Ružičke, Josipa Pančića, Ruđera Boškovića, Vukomerička, Andrije Kačića Miošića, desna - parna strana ulice Slavka Kolara od br. 20 do ulice A. K. Miošića i dalje cijela ulica, Trg Stjepana Radića, Nikole Šopa, Nikole Bonifačića, Kneza Porina, Vladimira Vidrića, Nikole Tesle, Jelačićev odvojak, Matije Gupca, Josipa Jelačića, Lomnička, Gajeva, Horvatova, Stjepana Radočaja, Stjepana Stepanića, Jurja Suše, Josipovićeva, Franje Tomašića, Mije Vujnovića, Josipa Mihanovića, Sportska, Boška F. Kirinčića, Kurilovečka od br.100 i ulica Nikole – Mike Šipušića, Trg A. Starčevića, Fausta Vrančića, Barbarićeva, Odrčićeva, Don Frane Bulića i Dr. A. Mohorovičića.

 

PŠ DONJA LOMNICA

- Donja Lomnica – Deverićeva, Dolenska, Donja Lomnica, Duga odvojak 1, Duga odvojak 2, Duga odvojak 3, Duga ulica, Industrijska cesta, Kostanjevac, Lukavečka, Vojka Miklaušića, Vojka Miklaušića odvojak, Nova cesta, Odranska, Stepanska, Školska i Sportska ulica.

  
PŠ GRADIĆI

- Gradići – Baranjska, Braće Radića, Čiovljanska, Dalmatinska, Drniška, Ljudevita Gaja, Gradićka, Hercegovačka, I. G. Kovačića, Kijevska, Kralja Tomislava, Silvija S. Kranjčevića, Matije Gupca, Antuna Mihanovića, Vladimira Nazora, Prigorska, Primorska, Slavonska, Augusta Šenoe, Turopoljska, Zagrebačka i Željeznička.
- Petrovina Turopoljska – Petrovinska ulica i ulica Brune Bušića.

 

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (3).jpg

Slučajna slika

slucajna3.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!