OS Nikole Hribara - Velika Gorica

O školi


Himna i grb škole PDF Ispis

Moja škola


Moram požuriti jer me škola zove,
loptu i igre igrat ću kasnije.

Ref: Nikole Hribara školi je ime,
sve dane sa njom nosit ću u srcu svom.

Evo već zvono zvoni počiju sati novi.
pun znanja ulazim ja zove me škola moja.

Ref: Nikole Hribara školi je ime,
sve dane sa njom nosit ću u srcu svom.

Znanje mozak bistri petice me griju
kad kod kuće naučim sve počijnu igre nove.

Ref: Nikole Hribara školi je ime,
sve dane sa njom nosit ću u srcu svom.


Tekst: Evica Kraljić 
Glazba: Dražen Pavin

Himna - note  

 Himna - instrumental 

 
 
Vijeće učitelja PDF Ispis

 

RAZREDNA NASTAVA: Ana Galeković (boravak), Andrea Tikvić , Anja Barišić (boravak), Arna Bogešić, Biljana Ražić, Bojan Lalić, Dragica Antolović, Đurđa Oljača, Fanija Jelinčić (vjeronauk), Irena Fabekovac, Ivana Boban , Jadranka Jelisavac, Jasminka Matušin, Kristina Orozović, Ksenija Petrlin Jurić, Maja Horvat , Maja Preložiček (engleski jezik), Manda Antonija Crnoje (vjeronauk), Marina Marčec, Mateja Karavanić– zamjena: Marina Banović , Mirjana Palčić, Mirjana Popovčić Smolčić, Nevenka Bartulović, Nevenka Sedmak, Nikolina Šencaj (boravak), Petar Zadro, Petra Klenović, Renata Karas, Rosana Vađon (boravak), Sandra Barišić, Tatjana Lacković, Vesna Lukinić, Vesna Pučko, Vesna Stipić, Vesna Zagorec, Vlatka Ban i Vlasta Godinić.


PREDMETNA NASTAVA:
Anita Kovačević (kemija), Anita Pukanić (engleski jezik), Antonija Fartek (fizika), Antonija Vađić Žilić (hrvatski jezik), Boris Konjević (TZK), Božidar Šaban (TZK), Branka Kopilović (glazbena kultura), Branka Vican (priroda i biologija), Doris Zelić (matematika) – zamjena: Željka Gabud, Emili Jelić (engleski jezik) – zamjena: Valerijan Lazić, Erika Likan Kelentrić (vjeronauk), Gordana Živković (engleski jezik), Ilija Marković  (matematika), Irena Gimpelj Gal (tehnička kultura), Irena Lacković (hrvatski jezik), Iva Rimac (vjeronauk), Ivana Badenić (njemački jezik), Ivana Car-Postić (informatika) – zamjena: Antonija Vnučec, Ivana Đaković (hrvatski jezik), Ivana Hartek (matematika), Ivica Kirin (povijest), Ivona Štrekelj (njemački jezik), Jasna Gazdić  (hrvatski jezik), Jasnica Odrčić-Sertić (priroda i biologija), Josipa Omrčen (njemački jezik) – zamjena: Patra Bolarić, Lidija Klarić (hrvatski jezik), Lidija Smolenicki (glazbena kultura), Marija Lovrić (likovna kultura), Marija Majdak Forjan (geografija), Marija Patrlj (vjeronauk), Marija Zbačnik (kemija), Margita Đurašin (engleski jezik) – zamjena: Maja Šimek, Marija Vnučec (njemački jezik), Marijana Marić Lasić (likovna kultura), Marjana Kuliš (matematika), Milan Omrčen (informatika), Milan Vareško (povijest i geografija), Natalija Kukor (povijest), Roberta Marčec (matematika), Sanja Božinović (engleski jezik) – zamjena: Kristina Lanović, Snježana Pavić (hrvatski jezik) – zamjena: Dorotea Štuban, Tomislav Vajdić (engleski jezik), Svjetlana Keser (fizika), Valentina Japec (geografija), Vera Žilec (informatika i tehnička kultura), Višnja Ridzak (matematika) i Zlatko Palčić (TZK).

 

 

 
Nikola Hribar PDF Ispis

Nikola Hribar bio je građevinski inženjer, poduzetnik, društveni djelatnik i dobrotvor. Rodio se 6. prosinca 1867. u Velikoj Gorici, a umro 1957. godine u Zagrebu. Pučku školu polazio je u Velikoj Gorici, srednju školu u Zagrebu i Ljubljani, a studij građevine u Grazu. Oženio je Magdalenu Brozović, učiteljicu pučke škole u Velikoj Gorici (1889.-1892.). Razvio je i proširio građevinsku djelatnost, koju je započeo njegov otac. Gradio je upravne zgrade u Velikoj Gorici (Općinski sud, Katastar), kapelice (Kušanec, Mraclin, Velika Gorica, Novo Čiče, Šiljakovina), obnovio župne crkve (Velika Gorica, Dubranec, Vukovina i mnoge druge izvan Turopolja), izgradio dom Hrvatskog sokola ("sokolana") u Velikoj Gorici, veliki broj zgrada pučkih škola  ("Kula" u Velikoj Gorici, Dubranec, Lomnica, Mraclin, Novo Čiče, Velika Mlaka, Šćitarjevo), Vatrogasni dom ("gasilana") u Velikoj Gorici, cestu i ciglanu u turopoljskom Lugu i dr. Isticao se u društvenim aktivnostima:  osnivač je vatrogasnog društva u Velikoj Gorici, član Školskog odbora itd. Za vrijeme I. svjetskog rata otvorio je narodnu kuhinju.

 
Razredni odjeli PDF Ispis

razredni odjel

RAZREDNI ODJELI 2019./20.

 

RED.

BR.

ODJEL

IME I PREZIME RAZREDNIKA

BROJ UČENIKA

MATIČNE UČIONICE

SMJENA

1.

1. a Gr.

Renata Karas

16

 

1.

2.

1. b Gr.

Arna Bogešić

Ana Galeković

16

 

2.

3.

1. Lom.

Mirjana Palčić

15

 

2.

4.

1. a

Vesna Stipić

Monika Grgar Rakas

30

30

1.

5.

1. b

Irena Fabekovac

24

67

1.

6.

1. c

Vesna Pučko

Rosana Vađon

29

35

2.

7.

1. d

Jadranka Jelisavac

24

67

2.

 

7 RO

 

154

 

 

8.

2. a Gr.

Marta Ceković

13

 

1.

9.

2. b Gr.

Marina Marčec

11

 

2.

10.

2. Lom.

Bojan Lalić

10

 

1.

11.

2. a

Petra Klenović

Nikolina Šencaj

28

66

1.

12.

2. b

Mirjana Popovčić Smolčić

15

36

1.

13.

2. c

Tatjana Lacković

17

16

1.

14.

2. d

Andrea Tikvić

Anja Barišić

27

61

2.

15.

2. e

Vlasta Godinić

14

16

2.

 

8 RO

 

135

 

 

16.

3. a Gr.

Jasminka Matušin

10

 

1.

17.

3. b Gr.

Sandra Barišić

14

 

2.

18.

3. Lom.

Nevenka Sedmak

12

 

2.

19.

3. a

Ivana Boban

23

32

1.

20.

3. b

Vesna Zagorec

24

37

1.

21.

3. c

Đurđa Oljača

22

32

2.

22.

3. d

Vesna Lukinić

21

37

2.

 

7 RO

 

126

 

 

23.

4. a Gr.

Kristina Orozović

15

 

1.

24.

4. b Gr.

Petar Zadro

16

 

2.

25.

4. Lom.

Vlatka Ban

18

 

1.

26.

4. a

Nevenka Bartulović

20

68

1.

27.

4. b

Maja Horvat

27

63

1.

28.

4. c

Ksenija Petrlin Jurić

20

68

2.

29.

4. d

Dragica Antolović

18

36

2.

30.

4. e

Biljana Ražić

23

63

2.

 

8 RO

 

157

 

 

31.

5. a

Antonija Vađić Žilić

17

20

1.

32.

5. b

Marjana Kuliš

19

25

1.

33.

5. c

Branka Kopilović

19

48

1.

34.

5. d

Višnja Ridzak

23

25

2.

35.

5. e

Roberta Marčec

22

23

2.

36.

5. f

Dorotea Štuban

17

28

2.

 

6 RO

 

117

 

 

37.

6. a

Marija Patrlj

22

22

1.

38.

6. b

Željka Gabud

22

23

1.

39.

6. c

Maja Šimek

20

1

1.

40.

6. d

Ilija Marković

19

28

1.

41.

6. e

Lidija Smolenicki

21

48

2.

42.

6. f

Erika Likan Kelentrić

23

18

2.

43.

6. g

Irena Lacković

23

22

2.

 

7 RO

 

150

 

 

44.

7. a

Valentina Japec

20

52

1.

45.

7. b

Natalija Kukor

22

54

1.

46.

7. c

Marija Lovrić

18

50

1.

47.

7. d

Tomislav Vajdić

23

55

2.

48.

7. e

Milan Vareško

26

54

2.

49.

7. f

Marija Majdak Forjan

27

52

2.

 

6 RO

 

136

 

 

50.

8. a

Iva Rimac

23

55

1.

51.

8. b

Irena Gimpelj Gal

23

18

1.

52.

8. c

Antonija Fartek

21

59

1.

53.

8. d

Ivona Štrekelj

26

59

2.

54.

8. e

Marijana Marić Lasić

22

50

2.

55.

8. f

Ivana Đaković

23

20

2.

 

6 RO

 

138

 

 

30

1. – 4. r

 

572

 

 

25

5. – 8. r

 

541

 

 

55

1. – 8. r

 

1113

 

 

 

 
Upisno područje PDF Ispis
Upisno područje Osnovne škole Nikole Hribara gradsko je područje unutar kojeg su ulice kako slijedi:


Kneza Ljudevita Posavskog, Stanka Lučića, Augusta Cesarca, J. Palmotića, Kolodvorska od br.35, Dr. Andrije Štampara, Slavooljuba Penkale, Natka Nodila, Dr. Lavoslava Ružičke, Josipa Pančića, Ruđera Boškovića, Vukomerička, Andrije Kačića Miošića, desna - parna strana ulice Slavka Kolara od br. 20 do ulice A. K. Miošića i dalje cijela ulica, Trg Stjepana Radića, Nikole Šopa, Nikole Bonifačića, Kneza Porina, Vladimira Vidrića, Nikole Tesle, Jelačićev odvojak, Matije Gupca, Josipa Jelačića, Lomnička, Gajeva, Horvatova, Stjepana Radočaja, Stjepana Stepanića, Jurja Suše, Josipovićeva, Franje Tomašića, Mije Vujnovića, Josipa Mihanovića, Sportska, Boška F. Kirinčića, Kurilovečka od br.100 i ulica Nikole – Mike Šipušića, Trg A. Starčevića, Fausta Vrančića, Barbarićeva, Odrčićeva, Don Frane Bulića i Dr. A. Mohorovičića.

 

PŠ DONJA LOMNICA

- Donja Lomnica – Deverićeva, Dolenska, Donja Lomnica, Duga odvojak 1, Duga odvojak 2, Duga odvojak 3, Duga ulica, Industrijska cesta, Kostanjevac, Lukavečka, Vojka Miklaušića, Vojka Miklaušića odvojak, Nova cesta, Odranska, Stepanska, Školska i Sportska ulica.

  
PŠ GRADIĆI

- Gradići – Baranjska, Braće Radića, Čiovljanska, Dalmatinska, Drniška, Ljudevita Gaja, Gradićka, Hercegovačka, I. G. Kovačića, Kijevska, Kralja Tomislava, Silvija S. Kranjčevića, Matije Gupca, Antuna Mihanovića, Vladimira Nazora, Prigorska, Primorska, Slavonska, Augusta Šenoe, Turopoljska, Zagrebačka i Željeznička.
- Petrovina Turopoljska – Petrovinska ulica i ulica Brune Bušića.

 

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (3).jpg

Slučajna slika

slucajna12.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaAudio priče

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnail Željkine priče za mali odmor  Adrianina čitaonica Ježeva kućica Vrijeme je za online priču: "Hrkalo" Moj tata se smanjuje Kišni razdraganci Tata Slikovnica čita, glumi i...
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaOstali korisni sadržaji

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnailZa učenike: Podrška učenicima u nastavi na daljinu Tehnike pamćenja i učenja Priručnik za učenje i poučavanje  Medijska...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...