OS Nikole Hribara - Velika Gorica

Natječaji
31. ožujak 2014 PDF Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj
Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta
m/ž

1.stručni suradnik-knjižničar, određeno puno radno vrijeme

UVIJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome
 • preslik domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj »,  u roku od osam dana od dana objave.

U Velikoj Gorici, 31.03.2014.

 
23. siječanj 2014 PDF Ispis

Na temelju članka 127. i članka 165.stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08.,86/09.,92/10.,105710.,90/11.,16/12.,86/13 i 94/13) i članka 39. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Nikole Hribara raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

(m/ž)

Uvjeti:

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta:

 • ima visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili stručnog suradnika osnovne škole
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Nikole Hribara, 10410 Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11. s naznakom „natječaj za ravnatelja“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 
22. studeni 2013 PDF Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

  

NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta 

m/ž

 

 1. učitelj informatike, zamjena za porodni dopust

 


UVIJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome
 • preslik radne knjige
 • preslik domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Velikoj Gorici, 22.11.2013.

 
08. studeni 2013. PDF Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta

m/ž

 

 1. učitelj engleskog jezika, neodređeno puno radno vrijeme
 2. učitelj biologije i kemije, neodređeno nepuno radno vrijeme
 3. učitelj razredne nastave u produženom boravku, neodređeno puno radno vrijeme
 4. učitelj razredne nastave, neodređeno puno radno vrijeme
 5. učitelj razredne nastave, određeno puno radno vrijeme
 6. učitelj TZK-a, neodređeno nepuno radno vrijeme
 7. stručni suradnik-knjižničar, neodređeno puno radno vrijeme

 

UVIJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .

 

Priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome
 • preslik domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju

 

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.

U Velikoj Gorici, 08.11.2013.

 
30. rujan 2013 PDF Ispis

PONIŠTENJE NATJEČAJA 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N87/08.86/09.92/10.105/10.90/11.5/12.16/12.86/12.126/12. I 94/13. , te članka 52. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara, ravnatelj škole dana 30.09.2013. donosi

 

O D L U K U

 

o poništenju natječaja

za radno mjesto/ stručni suradnik knjižničar

 

 1. Poništava se natječaj za radno mjesto stručni suradnik knjižničar- neodređeno puno radno vrijeme, objavljen 09.svibnja 2013. na oglasnoj ploči, mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Ova odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

 

Ravnatelj:

Zdenko Ilečić, prof. v.r.

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 » > Kraj >>

Stranica 23 od 25

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (3).jpg

Slučajna slika

slucajna9.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaOstali korisni sadržaji

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnailZa učenike: Podrška učenicima u nastavi na daljinu Tehnike pamćenja i učenja Priručnik za učenje i poučavanje  Medijska...
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaAudio priče

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnail Željkine priče za mali odmor  Adrianina čitaonica Ježeva kućica Vrijeme je za online priču: "Hrkalo" Moj tata se smanjuje Kišni razdraganci Tata Slikovnica čita, glumi i...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...