Vijeće roditelja Ispis

2017./2018.

RAZRED

IME I PREZIME

1.A

Valentina Turković

1.B

Ivana Punek

1.C

Ivana Đuran

1.D

Sandro Predan

1. Lomnica

Tomislav Klafurić

1.A Gradići

Maja Šapina

1.B Gradići

Iskra Žilec

2.A

Robertina Lovrić

2.B

Mirna Brkić Pavišić

2.C

Katarina Grđan

2.D

Marija Zubec

2.E

Kornela Paunović

2. Lomnica

Sanja Trumbetaš

2.A Gradići

Josipa Bedenik

2.B Gradići

Jasminka Novak

3.A

Vesna Tišljar

3.B

Vesna Stipić

3.C

Marijo Šavorić

3.D

Hrvoje Cajner

3. Lomnica

Tanja Grahovac

3.A Gradići

Sandra Sandrin Babić

3.B Gradići

Vedran Maršanić

4.A

Ivana Bratković

4.B

Sanda Goršeta

4.C

Tatjana Martinko

4.D

Sandra Vugrinović

4.E

Tanja Jurić Klarić

4. Lomnica

Marija Klepac

4.A Gradići

Buga Maljković

4.B Gradići

Ivanka Puzak

5.A

Ivana Stojan (zamjenica predsjednice)

5.B

Tanja Kanjuh

5.C

Marija Cvetnić Kolarić

5.D

Sanja Šumiga

5.E

Kristina Putanec

5.F

Štefica Pavlović

6.A

Marina Kolar

6.B

Nevena Delinc (predsjednica)

6.C

Snježana Kekelj

6.D

Matija Vujević

6.E

Ana Bukvić

6.F

Janja Zeko

7.A

Sandra Filipec

7.B

Slavka Matić

7.C

Ilija Lujić

7.D

Danijel Dario Zlodi

7.E

Irena Beli

7.F

Kristina Šumanović

8.A

Sanja Starc

8.B

Blaženka Smolković

8.C

Branka Vladetić

8.D

Tomislav Turkalj

8.E

Ivana Boban

8.F

Andreja Žilec