Produženi stručni postupak Ispis

Poludnevni boravak u Osnovnoj školi Nikole Hribara djeluje u dvije grupe od 1996. godine. Jedna grupa od 9 do 14 sati, a druga od 12 do 17 sati.
Voditeljice su Mirica Mrmić, profesorica socijalne pedagogije i Katarina Pelc, diplomirana socijalna radnica.
Poludnevni boravak - produženi stručni postupak je sociopedagoški tretman djece s očitovanim poremećajima u ponašanju i učenju, koji se provodi pri osnovnim školama.
Osnovni cilj ovog oblika rada predstavlja rana intervencija u svakom pojedinom slučaju, pružanje neposredne, kontinuirane pomoći učenicima  u otklanjanju očitovanih problema te preveniranju njihova intenziviranja.
Korisnici tretmana su djeca od drugog do osmog razreda, u čijem su ponašanju i učenju zapaženi neki od poremećaja.
Tretman djece provodi se po metodi grupnog i individualnog rada.
Stručnjaci, prije svega socijalni pedagozi, osim vođenja grupe, praćenja statusa djeteta odgovarajućom dokumentacijom, uključuju u skrb oko djeteta nastavnike, pedagošku službu škole, a prema potrebi i druge službe.
Poludnevni boravak djeluje u osnovnoj školi, u primjerenim prostornim uvjetima. Djeca svakodnevno u grupi provode pet sati, a to je vrijeme u kojem organiziraju različite aktivnosti te rad na saniranju teškoća i savladavanju obrazovnih sadržaja.

 

 Mirica Mrmić i Katarina Pelc