Literarna skupina Ispis

Literarna skupina ima težište na razvijanju senzibiliteta učenika za kreativno pisanje, precizno izražavanje i bogaćenje rječnika.

Radom u literarnoj družini želimo pridonijeti osposobljavanju učenika za govornu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta. Uvoditi učenike u samostalno čitanje poezije i proze, uvježbavanje govornih vrednota: rečenične intonacije, stanke, jačine i boje glasa, ritma… Omogućiti razvoj sposobnosti usmenog i pisanog izražavanja. Pridonijeti razvoju pozitivnog odnosa prema književnosti. Njegovati osobne književne interese učenika. Poticati slobodno kreativno izražavanje osobnog doživljaja, osjećaja, misli i stavova. Stvaranje doživljajnih i maštovitih tekstova originalnog dječjeg stvaralaštva standardnim hrvatskim jezikom i kajkavskim narječjem. Osvijestiti potrebu za njegovanjem zavičajnog govora.

Cilj nam je razvijati potrebu za čitanjem i pisanim literarnim izražavanjem, vrednovanje rada svakog člana družine i poštivanje uloženog truda.