Ritmička skupina Ispis

Programski sadržaji ritmičke skupine odvijaju se jednom tjedno tijekom nastavne godine.

Aktivnosti ritmičke skupine planiraju se školskim kurikulom i godišnjim planom i programom rada neposrednih nositelja ove odgojno – obrazovne djelatnosti u našoj školi.

Cilj ove skupine je poticanje kreativnosti učenika, briga za zdravlje, rast i razvoj, koordinacija pokreta te poboljšanje kvalitete života.

Učenici usvajaju elemente raznih vrsta plesova kojima utječemo na lijepo i pravilno držanje tijela, skladnost pokreta i točnost izvođenja zadanog. Učenici i samostalno osmišljavaju nove pokrete. S učenicima se radi individualno, ovisno o njihovim sposobnostima, u skupini i u paru. Intenzivniji je rad uoči razrednih i školskih svečanosti kao i nastupa izvan škole.

Sve naučeno prezentiramo roditeljima, a i široj društvenoj zajednici priredbama povodom početka nastavne godine, Dana zahvalnosti za plodove zemlje, Svetog Nikole, Dan škole, Božićnog koncerta, fašnika, završetaka školske godine.

Učiteljice u razrednom odjelima organiziraju priredbe povodom značajnih događaja: U susret božićnim i novogodišnjim blagdanima, Valentinovo, Proljeće, Majčin dan, Đački festival, Mali talenti, I na kraju…

Svi učenici u razredu polaznici su ritmičke skupine. U rad se uključuju i roditelji naročito oko nabave odjeće i ostalih koreografskih rekvizita.

Tijekom rada nastojimo razvijati humane odnose među učenicima. Zbližavamo učenike i učiteljice međusobnom suradnjom i nadopunjavanjem u radu. Ujedno zadovoljavamo i želju za natjecanjem stvarajući ugodno ozračje i radost zajedničkog druženja.