Mladi istraživači Ispis

  mladi istarzivaci

Mladi istraživači su učenici 7. i 8. razreda dodatne nastave kemije koji se kroz znanstvene metode tj. kritičko promatranje i izvođenje pokusa, uče rješavanju problema i otkrivaju ljepote kemije.

CILJ: Uvođenje učenika/ca  u istraživački pristup u nastavi, poticanje kreativnosti  i razvijanje samopouzdanja kroz samostalno izvođenje pokusa. Također, samostalno zaključivanje o uzrocima opaženih promjena , ali i rješavanje problema  uz konstruktivnu suradnju i timski rad.

ZADAĆE: Razvijanje vještina sigurnoga i urednog rukovanja kemijskim priborom i kemikalijama, vježbanje opisivanja rezultata opažanja  i tumačenje  prirodnih pojava na temelju usvojenih teorija i pokusa. Posebice, razvijanje vještine rješavanja računskih zadataka.

Voditeljica: Anita Kovačević, prof. kemije