18. ožujak 2015. Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14 i 152/14) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11., Velika Gorica, raspisuje


NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta

m/ž

 

  1. Učitelj razredne nastave, određeno puno radno vrijeme, PŠ Gradići
  2. Učitelj razredne nastave, određeno puno radno vrijeme PB

UVIJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu .


Priložiti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • preslik domovnice
  • potvrdu o nekažnjavanju

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.

U Velikoj Gorici, 18.03.2015.

Ravnatelj:

Zdenko Ilečić, prof. v.r.

comments