29. siječanj 2016. Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14 i 152/14) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta
m/ž

 

  1. Učitelj fizike, neodređeno nepuno radno vrijeme,
  2. Učitelj razredne nastave u PB, određeno puno radno vrijeme
  3. Učitelj razredne nastave, određeno puno radno vrijeme
  4. Spremačica, određeno nepuno radno vrijeme
  5. Spremačica, neodređeno nepuno radno vrijeme


UVJETI: Kandidati od 1. do 3. moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Priložiti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • preslik domovnice
  • potvrdu o nekažnjavanju
  • potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje


Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U Velikoj Gorici, 29.01.2016.

Ravnatelj:
Zdenko Ilečić, prof. v.r.

 

comments