Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Ispis
izleti
OŠ NIKOLE HRIBARA
Ruđera Boškovića 11
Velika Gorica


U Velikoj Gorici 29. siječnja 2016. god.

 

Povjerenstvo
za provedbu javnog poziva i izbor najbolje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – maturalnog putovanja objavljuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – MATURALNO PUTOVANJE

Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost.

Ponuditelj dostavlja ponude čija je cijena razrađena po traženim točkama (od 8 do 11) te ukupnu cijenu tažene ponude uključujući licenciranog turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskom uredu do navedenog roka i uz iskazane cijene tražene po stavkama.

Natječaj je otvoren 8 radnih dana od dana objave.

U prilogu su obrasci s uvjetima za školsku ekskurziju.

Predsjednik povjerenstva:
Zdenko Ilečić

comments