Natječaj za popunjavanje radnog mjesta - 22. 11. 2017. Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., i 7/17 ) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera  Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za popunjavanje radnog mjesta

 

  1. Učitelj matematike, neodređeno puno radno vrijeme
  2. Računovodstveni referent, određeno puno radno vrijeme

  

Priložiti:

  • životopis
  • preslika diplome
  • potvrdu o nekažnjavanju

  

UVJETI: Kandidati pod red.br. 1. moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Kandidati pod red.br.2. moraju ispunjavati uvjete: SSS- ekonomskog smjera.

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj »,  u roku od osam dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


U Velikoj Gorici, 22.11.2017.

Ravnatelj:

Stjepan Maravić, prof. 

comments