Obrnuta učionica stiže u Veliku Goricu Ispis

St Patrick_Dublin

Teaching for the Future U sklopu Erasmus+ projekta „Teaching for the Future“ u kojem se učitelji OŠ Nikole Hribara usavršavaju u raznim suvremenim metodama i tehnikama poučavanja kako bi povećali kvalitetu učenja i poučavanja u našoj školi, učiteljica Sanja Božinović boravila je u Dublinu od 14. veljače do 19. veljače gdje je pohađala tečaj stručnog usavršavanja „Flipped Classroom“ na kojem je učila kako primijeniti metodu obrnute učionice u nastavi.

Tečaj u Dublinu bio je u organizaciji Europass Teacher Academy Ireland, a sudionici su bili učitelji iz Poljske, Njemačke, Cipra, Španjolske i Hrvatske. Sudionici su stekli nove kompetencije vrijedne za unaprjeđenje školskog kurikuluma i obrazovnih programa svojih škola.

Novostečena znanja, vještine, kao i primjeri dobre prakse naučeni putem razmjene tijekom mobilnosti bit će novi poticaj u radu s učenicima te će povećati učinkovitost poučavanja, osobito u području preuzimanja odgovornosti za učenje, prihvaćanja istraživanja, samostalnoga i suradničkog učenja, korištenja digitalnih alata za učenje, razvijanja međukulturne kompetencije.

Međunarodna komponenta tečaja u Dublinu otvorila je mogućnost dogovaranja budućih suradnja i jačanja međunarodne dimenzije našega školskoga kurikuluma.

Mobilnost je velik poticaj za cjeloživotno učenje učitelja koje je preduvjet za kvalitetno poučavanje. Učenje s kolegama iz više europskih zemalja donosi puno novoga znanja i razvijanje vještina u području teorije poučavanja, inovativnih metoda, razvoja digitalne kompetencije.

Planirani ishodi učenja na mobilnosti ostvareni su potpuno: nova znanja, vještine u poučavanju i korištenju digitalnih alata, vještine korištenja inovativnih i dinamičnih sadržaja, kvalitetnijeg korištenja vremena u razredu kao i poticanja autonomije učenika i odgovornosti za vlastito učenja.

Detaljan dnevnik učenja učiteljica Sanja Božinović podijelila je u blogu „Dublin Flipped Classroom“.

comments