OS Nikole Hribara - Velika Gorica

eTwinning projekti PDF Ispis

Školska godina 2020./2021.

 
Dan moga grada

Dan moga grada - Šk. god. 2020. - 2021. Ovim projektom želi se djecu i učenike potaknuti da bolje upoznaju svoj grad, kulturnu baštinu, tradiciju te izgled grada i okolice. Želimo da djeca svih dobnih skupina osjete sigurnost u svom okruženju, da grade svoj identitet i pripadnost gradu, ali i da razvijaju odgovornost prema kulturnom i prirodnom nasljeđu koji će s ponosom prenositi u svome razredu, obitelji, okruženju i šire. Usmjerit ćemo ih istraživanju i otkrivanju važnih trenutaka, osoba i znamenitosti iz prošlosti. Projekt je namijenjen različitim dobnim skupinama. Uporabom novih IKT-a stvarat će se sadržaji i dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost drugih.

Na kraju projekta napraviti film s dobivenim materijalima i predstaviti sve ljepote Hrvatske.


100. Dan u školi 
https://twinspace.etwinning.net/130342/home

100. dan u školi 2020. - 21. 100.dan u školi je međunarodni projekt koji se obilježava sredinom veljače kao 100.dan polaska učenika u školu.
Učenici obilježavaju nizom zanimljivih i poticajnih aktivnosti kojima se kroz igru i aktivnosti istraživanja broja 100, želi potaknuti ljubav prema školi, školovanju i zanimljivom projektnom danu koji provode.
Projekt je jednodnevni i sprovodi se određeni (100.dan) u školi.
Vesna Stipić


Književnik mog zavičaja 2 – Writer of my region 2 
https://live.etwinning.net/projects/project/227542

Književnik mog zavičaja 2, šk.god. 2020.-2021. Projekt je namijenjen različitim dobnim skupinama. Sudionici u projektu upoznat će život, rad i stvaralaštvo književnika koji je povezan sa zavičajem u kojem učenik živi, primjereno dobi. Spoznaje, uratke i stvaralačke aktivnosti podijelit će sa sudionicima projekta. Uporabom novih IKT-a stvarat će se sadržaji i dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost drugih.
Vesna Stipić 
Ksenija Petrlin Jurić
Jadranka Jelisavac
Vesna Lukinić


WEBCLASROOM / Webučionica 2.0
Webučionica je projekt stjecanja digitalnih znanja i vještina uz niz webinara formiranih u obliku korak po korak pristupa.
Krajnji cilj je razvoj digitalnih vještina kod učitelja i učenika.
U sklopu Webučionice ostvarivaruju se i duža stručna tematska usavršavanja.
Vesna Stipić 
Vesna Lukinić


Moja škola, moj drugi dom 
https://live.etwinning.net/projects/project/239123

Moja škola, moj drugi dom, šk. god. 2020. - 2021. Projekt Moja škola, moj drugi dom namijenjen je različitim dobnim skupinama školske djece. Ovim projektom želimo potaknuti učenike da upoznaju svoju školu, njezinu prošlost i sadašnjost, istraže njezino ime i obilježavaju njezin dan. Škola je učenicima drugi dom u kojem provode dio dana i želimo da svaki učenik svoju školu doživljava kao drugi dom u kojem se osjeća ugodno i u koji svakodnevno dolazi s veseljem. Uporabom novih IKT-a stvarat će se različiti sadržaji, dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost svih sudionika projekta. Cilj ovoga projekta je stvoriti sadržaje u kojima će biti vidljiva različitost škola, njihovog djelovanja, aktivnosti i značaja u životu svakog učenika.
Ksenija Petrlin Jurić (autorica projekta)
Jadranka Jelisavac
Vesna Stipić 


Na putu dobrote 2/ On the path kindness

Na putu dobrote 2  2020. - 21. Projekt će povećati svijest među učenicima o tome kako mogu napraviti promjenu u svijetu počevši od sebe i dijeljenja onoga što imaju prema drugima. Razlika počinje s ljubavlju prema sebi, a zatim širenjem dobrote. Poticanje i zajednice da se priključi sudjelovanju.
Projekt koji potiče kod učenika, odraslih i svih ostalih u zajednici potrebu dijeljenje dobrih i pozitivnih trenutaka.

Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Stipić

 

Iz krvi i bola niklo je cvijeće - Hrvatska moja zahvalna i ponosna
https://live.etwinning.net/projects/project/233563

Iz krvi i bola niklo je cvijeće - Hrvatska moja zahvalna i ponosna, šk. g. 2020. - 2021. Kroz niz aktivnosti upoznati učenike s događajima iz Domovinskog rata s naglaskom na Vukovar i Škabrnju, a kroz njih na cijelu našu domovinu.
U učenicima probuditi ljubav prema domovini i zahvalnost prema svim žrtvama Domovinskog rata.

Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Lukinić
Vesna Stipić 


Čarolija Božića na stari i novi način
Čarolija Božića na stari i novi način, šk.god. 2020.-2021. 1. Izraditi božićnu čestitku koristeći različite likovne tehnike (kolaž, tempera, akvarel, papir plastika, ... Izrađenu čestitku poslati projektnom partneru na tradicionalan način koristeći usluge pošte kako bi se osvijestila potreba izrade i pisanja čestitke.
2. Istražiti kakvi su božićni običaji u zavičaju u kojem živimo te dokumentirati kroz video ili audio uradak.
3. Pjevati tradicionalnu božićnu pjesmu svog zavičaja
4. Ukrasiti učionicu božićnom jelkom ručno rađenim božićnim ukrasima
5. Darovati nepoznatog prijatelja božićnim poklonom
6. Izraditi digitalnu igricu s božićnom tematikom
 

WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME/ŠTO ZA MENE ZNAČI BOŽIĆ https://live.etwinning.net/projects/project/234446

Što za mene znači Božić, šk. g. 2020. - 2021. Projekt Što za mene znači Božić započet će 1.12.2020. a završava na Badnjak, 24.12.2020.
Aktivnosti na projektu:
Svaki učenik u razredu izvadi omotnicu sa zadatkom (svaki učenik ima drugačiji zadatak) koji će napraviti kao svoj mali projekt i predstaviti se razredu.
Nakon predstavljanja razredu, svi se materijali prikupljaju u razrednoj knjizi Što za mene znači Božić.
Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Stipić

 

Dan jabuka 2020.
Dan jabuka 2020. "Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!"
Upoznavanje učenika sa utjecajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, Organiziranjem raznih predmetnih i međupredmetnih aktivnosti obilježiti Svjetski dan jabuka.

100. dan škole Udruge ZVONO 2021./100th day of school 2021.
https://live.etwinning.net/projects/project/227338
100. dan škole Udruge Zvono 2020. Stoti dan škole projekt je koji se obilježava tradicionalno u brojnim europskim zemljama. Na nacionalnoj razini sedmu godinu za redom obilježavamo ga ostvarujući cilj projekta - okupiti učenike i učitelje osnovnih škola koji su spremni na nacionalnoj/lokalnoj/međunarodnoj razini kroz odabrane sadržaje obilježiti ovaj dan u školi. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika kroz igre i međupredmetne korelacije i aktivnosti.

Biljke i životinje zavičaja u kojem živim
Biljke i životinje zavičaja u kojem živim, šk. god. 2020. - 21. Ovim projektom želimo potaknuti učenike u istraživačke metode, istaknuti važnost odgovornog ponašanja prema prirodi. Želja nam je da učenici istaknu ljepote svoga zavičaja i kroz digitalne alate približe to cijelom svijetu.
Svjetski tjedan svemira 2
Svjetski tjedan svemira 2, šk.god. 2020.-2021. Svjetski tjedan svemira obilježava se svake godine od 4. do 10. listopada.
U projektu mogu sudjelovati sve dobne skupine djece od predškolske dobi na dalje. Tema je djeci interesantna i njihovi interesi za tu vrstu sadržaja su veliki. Postoji velika lepeza materijala iz kojih učenici i učitelji mogu dobiti informacije, istraživati i proširiti svoje dosadašnje vidike.

Memento prijateljstva 7/memento for friendships 
Memento prijateljstva 7, šk. g . 2020. - 2021. Memento prijateljstva je projekt koji kroz niz aktivnosti s učenicima od 1.- 4.razreda razvija kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja.(MPT)
- Razvijat ćemo kod učenika: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila.
Web stranica projekta:
http://mementoprijateljstva.weebly.com/
Projekt od 2015. ima pisano odobrenje MZO za sprovođenje u školama.

U svijetu likovnih umjetnika 3/Art in my heart
U svijetu likovnih umjetnika 3, šk.god. 2020.-2021. Upoznavajući učenike s najvećim djelima likovnih majstora, poticati ih na
komunikaciju na materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost.
Prikaz usješnih dječjih ostvaraja na malim prilagođenim izložbama, kako u ustanovi, tako i u lokalnoj zajednici.

Čarobne slikovnice godišnjih doba / Magical picture books of the seasons
Čarobne slikovnice godišnjih doba, šk. god. 2020. - 21. Učenici će istraživanjem, proučavanjem i uočavanjem promjena koje se događaju s biljkama, ljudima i životinjama u pojedina godišnja doba osmisliti svoje vlastite slikovnice koje će međusobno prezentirati svojim projektnim partnerima. Svrha projekta je poticati kod učenika interes za prirodu i njene ljepote. Učenici će na temelju slikovnica i knjiga kao npr.Pika Vončina „Četiri godišnja doba“, Katie Cotton: „Orkestar priča priču – Četiri godišnja doba“, Sandor Marai : „Četiri godišnja doba“ i mnoge druge dobiti inspiraciju za osmišljavanje vlastitih slikovnica godišnjih doba kojima će moći izraziti svoju kreativnost, znanje i maštovitost.

Igrom do znanja i zabave/Play for larninig and fun
Igrom do znanja i zabave, šk. g. 2020. - 2021. Višestruka je važnost igre: motivira učenika za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, razvija dječju znatiželju, poboljšava koncentraciju i pažnju, potiče istraživanje, razmišljanje, rješavanje problema i svakako , kreativnost. Kroz igru učenici će ostvariti svoje osobne potencijale. Svoje igre će prezentirati ostalim učenicima škola partnera na eTwinning platformi. Na taj način učenici će razvijati i digitalne kompetencije, suradnju i poduzetnost.

Čudesna tekućina voda
Čudesna tekućina voda Ovaj projekt uključuje različite aktivnosti poput otkrivanja igrom, razgovora, rješavanja problema i izrade vizualnih prikaza. Učenik razvija istraživačke vještine postavljanjem pitanja i traženjem odgovora, korištenjem materijala i pribora, razmjenjivanjem informacija, bilježenjem podataka te predstavljanjem rezultata.
Ovakve sadržajno primjerene i učeniku zanimljive aktivnosti potiču interes i aktivno sudjelovanje učenika u procesu učenja, daju konkretan smisao onome što se uči i omogućuju učeniku primjenu u stvarnim životnim situacijama.
Učenik uči na različite načine: pojedinačno, suradnički, samostalno, uz pomoć učitelja, praktičnim radom i raspravom o novom znanju u interakciji s drugim učenicima i učiteljem.

Pusni običaji naših krajeva, šk. god. 2020. - 2021. Učenici će kroz razna područja upoznati pusne običaje svoga kraja kao i običaje drugih škola uključenih u projekt. Svrha projekta je poticati kod učenika ljubav prema njegovanju tradicije i kulture svoga kraja, kao i krajeva drugih naroda.

Projekt uključuje inovativne pristupe sadržajima učenja kroz provođenje projektne i izvanučioničke nastave. Učenici postaju aktivni sudionici koji sudjeluju, istražuju, analiziraju i sudjeluju. Nastavni satovi postaju dinamičniji, učenje cjelovito i interdisciplinarno, a učitelj podrška samostalnom učenju. Nova znanja i vještine obogatiti će svakodnevne nastavne sate (obrnuta učionica, projektna nastava, izvanučionička nastava, aktivna web stranica, storytelling), izvannastavne aktivnosti (Novinarska grupa, Mali ekolozi). Satovi će biti okrenuti učeniku, njegovoj kreativnosti, kritičkom mišljenju i izražavanju vlastitog mišljenja. Škola će se povezati s drugim školama na međunarodnoj razini, razmjenjujući primjere dobre prakse i modernizirajući poučavanje kroz suradnju.
Projekt je započeo 14. 10. 2020. i trajati će dvije godine. Projekt je međunarodni, te osim Hrvatske sudjeluju škole iz Turske i Španjolske.
Iz OŠ Nikole Hribara sudjeluju: Erika Likan Kelentrić, Ivana Boban, Katarina Sikirić Lukić, Margita Đurašin, Sanja Božinović i Valentina Japec.

Sigurnim korakom u školu 2, šk.god.2020.-2021. Projektom želimo osnažiti učenike i učitelje u primjeni IKT-a u nastavi i za nastavu tijekom svih oblika nastave (redovna, INA, izborna, izvanučionička nastava, udaljeno učenje) te kompetencijama za inovativno i kreativno rješavanje nepredvidivih izazova poput situacije COVID-19.
Projektnim aktivnostima želimo potaknuti komunikaciju, suradnju i stvaranje, istraživanjem problema te predlaganjem rješenja, uz uporabu IKT-a za sve navedeno.
Svrha projekta je razvijanje, poticanje i poboljšanje čitalačke, prirodno-znanstvene, matematičke pismenosti i digitalne pismenosti u okviru sadržaja i ishoda predmetnih kurikuluma i MPT za 2. razred i 1. ciklus.

Uz čitanje riječi rastu, šk. god.  2020. - 21. Ovim projektom želimo približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje. Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih dijela utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika, poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga i time utjecati na izgrađivanje svestrane stvaralačke osobe razvijenih sposobnosti čitanja, izražavanja, doživljavanja i vrednovanja književnih djela, razvijati kulturu provođenja slobodnog vremena.

Ljepote moje domovine / The beauties of my homeland
https://live.etwinning.net/projects/project/223675
Ljepote moje domovine, šk.god. 2020.-2021.Učenici će kroz razna područja saznati o ljepotama svoje domovine, razvijati odgovorno ponašanje prema nasljeđu naših predaka i razvijati ljubav prema domovini. Međusobno će komunicirati putem videokonferencije, razvijati toleranciju i međusobno poštivanje za aktivno sudjelovanje u predstavljanju svoga kraja i države.

TKAČNICE ŽIVOTA - 16.novembar, Dan tolerancije/ Weavers of Life – November 16, Tolerance Day
https://live.etwinning.net/projects/project/225780
Weavers of Life - November 16, Tolerance Day, šk.god.2020.-2021.202
Ljudi su jedina živa stvorenja na planeti koja imaju moć da komuniciraju jedni sa drugima pomoću reči koje su njihove tkačnice života. Lepim rečima otvaraju mnoga vrata. Tokom rada na ovom projektu učenici će lepim rečima da stvarju/tkaju život pun radosti, sreće i ljubavi .

Živimo zeleno, šk.god. 2020.-2021.Ovim projektom želimo stvoriti obrazovne sadržaje i u što većoj mjeri ih implementirati u školske kurikulume osnovnih škola i vrtića kako bi u budućnosti svi bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života.
Ovim projektom ćemo poticati volonterski, društveni, praktični i kreativno stvaralački rad, te i aktivnu participaciju djece u ekološkim aktivnostima škole, lokalne zajednice i šire kroz koje će učenici stjecati navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju.
Misli globalno - djeluj lokalno!

Živi zdravo 2020. -21. Zdravlje je čovekovo najveće bogatstvo i zato je veoma važno da konstantno radimo na njegovom očuvanju i unapređenju. Pored toga što škole nastoje da obezbede zdravo okruženje za svoje učenike, brinu i o njihovom celokupnom zdravlju u svakom trenutku. Zdrava deca imaju veći kapacitet za učenje i manje izostaju iz škole. Tokom rada na projektu kod učenika će se razvijati stavovi i navike, pomoći će im se da usvoje pozitivna zdravstvena ponašanja i veštine za zdrav život.

Školska godina 2019./2020. 

 

100. dan škole Udruge ZVONO

https://live.etwinning.net/projects/project/217315

100. dan škole Udruge Zvono 2020. Stoti dan škole projekt je koji se obilježava tradicionalno u brojnim europskim zemljama. Na nacionalnoj razini šestu godinu za redom obilježavamo ga ostvarujući cilj projekta - okupiti učenike i učitelje osnovnih škola koji su spremni na nacionalnoj/lokalnoj razini kroz odabrane sadržaje obilježiti ovaj dan u školi. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika kroz igre te međupredmetne korelacije i aktivnosti.
Učenici kroz vođene aktivnosti ostvaruju obrazovno-odgojne ciljeve i ishode u skladu s Planom i programom i Godišnjim izvedbenim kurikulumom, razvijaju temeljne kompetencije te samostalnim i timskim radom razvijaju socijalne i građanske vještine, znanja i stavove na osobnoj i društvenoj razini.
Projekt je sljednik projekta 100. dan škole koji je za RH pokrenula Sandra Vuk.
Ovogodišnje voditeljice na eTwinning platformi su Adrijana Leko i Patricija Hercog.

Dan jabuka 3 2019. - 20. "Po jedna jabuka svaki dan, tjera doktora iz kuće van!"
Upoznavanje učenika sa uticajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, organizovanje kreativnih, likovnih i literarnih radionica, jabuka u matematici i jabuka u igrokazu. Jabuka -put nastanka jabuke od sjemenke do ploda.

Svjetski tjedan svemira, šk.god. 2019.-2020. Svjetski tjedan svemira obilježava se svake godine od 4. do 10. listopada.
Svake godine velika većina učitelja diljem naše domovine obilježi taj tjedan i u svom razrednom odjelu. U projektu mogu sudjelovati sve dobne skupine djece od predškolske dobi na dalje. Tema je djeci interesantna i njihovi interesi za tu vrstu sadržaja su veliki. Postoji velika lepeza materijala iz kojih učenici i učitelji mogu dobiti informacije, istraživati i proširiti svoje dosadašnje vidike.
Aktivnosti se mogu provoditi u svim predmetnim područjima.

Književnik mog zavičaja, šk.god. 2019.-2020. Projekt je namijenjen učenicima osnovne škole. Sudionici u projektu upoznat će život, rad i stvaralaštvo književnika koji je povezan sa zavičajem u kojem učenik živi, na zanimljive i kreativne načine, primjereno dobi učenika. Svoje spoznaje, uratke i stvaralačke aktivnosti podijelit će s drugim sudionicima projekta. Projekt će se realizirati u okviru kurikuluma nastavnih predmeta, međupredmetnih tema i izvannastavnih aktivnosti. Uporabom novih tehnologija stvarat će se sadržaji kojima se dijele stečene spoznaje i ideje, razvijaju vještine i potiče stvaralaštvo i kreativnost kod drugih učenika i učitelja.


U svijetu likovnih umjetnika 2/ art in my heart

https://live.etwinning.net/projects/project/198505

U svijetu likovnih umjetnika 2, šk.god. 2019.-2020. U projektu će se učenici upoznavajući najveće likovne umjetnike svijeta i domovine potaknuti na učenje i stvaranje likovnih djela, učiti kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetništvo i inicijativnost u skladu s kurikulumom likovne kulture i međupredmetnih tema. Na taj način razvijat će kreativnost i naučiti kritički promišljati. Svoje ostvaraje prikazat će na malim prilagođenim izložbama, kako u ustanovi, tako i u lokalnoj zajednici na tradicionalan i suvremen način koristeći dostupne tehnologije.

Obitelj i ja, šk. god. 2019. - 20. Projektne aktivnosti usmjerene su na izgradnju suradnje, tolerancije i međusobnog uvažavanja unutar razrednog odjela, škole i obitelji te uključivanje roditelja u školske aktivnosti s ciljem uspostave kvalitetne suradnje na dobrobit učenika. Projektne aktivnosti doprinijet će ostvarivanju ishoda predmetnih kurikuluma i ishoda međupredmetnih tema.

Jadranka Jelisavac - NQL
Vesna Stipić - NQL

Sigurnim korakom u školu 1, šk.god. 2019.-2020. Ovim projektom želimo razviti suradnju učitelja i učenika prvih razreda osnovne škole koji u novoj školskoj godini započinju rad po novim predmetnim kurikulumima. Želimo ih osnažiti u primjeni digitalnih alata u nastavi te potaknuti na međusobnu suradnju i razmjenu iskustava. Polazište u planiranju aktivnosti su ishodi učenja te očekivanja međupredmetnih tema s posebnim naglaskom na MPT IKT. Želimo ih ostvariti kroz sve nastavne predmete i sve međupredmetne teme. Naglasak je na suvremenim metodama poučavanja, aktivnom učenju, radionicama, učenju istraživanjem i rješavanjem problema te primjeni različitih vrsta igara u nastavnim / projektnim aktivnostima.

 

I”ll sent you a Christmas card – CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 2019 
https://live.etwinning.net/projects/project/202633

I'll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 2019 šk.god.2019.-2020.“Christmas lights, Christmas bells hanging on the tree,
I’ll send you a Christmas card if you send one to me”

We want to share this Christmas feeling by exchanging handmade cards and good wishes written in English with every school participating in the project. The students will make Christmas cards using various techniques and send them to all partner schools by traditional mail.
We would like to have 15 different countries in the project.
This is the sixth edition of the project.

Vesna Lukinić

Razglednica moga zavičaja, šk.god. 2019.-2020.Namjena projekta je potaknuti učenike da istražuju svoje mjesto i zavičaj.
Odabranim aktivnostima učenici će učiti o svom zavičaju kroz istraživački rad, a zatim svoje radove predstaviti učenicima drugih škola uključenih u projekt.
Projekt će se realizirati na nastavi pojedinih nastavnih predmeta i područja (prema Planu rada svakog učitelja) obradom i aktivnostima provođenja nastave i izvannastavnih aktivnosti.
Razglednica moga zavičaja autorski je projekt učiteljice Sandre Vuk.

 

Školska godina 2018./2019.

 

OUR CULTURE – EUROPEAN HERITAGE #e TwForCulture 
https://twinspace.etwinning.net/71021/home

Our culture European heritage Ovaj projekt dat će studentima priliku za istraživanje i usporedbu materijalne i nematerijalne kulturne baštine zemalja sudionica.
Istražuje raznolikost i jedinstvenost kulturnih vrijednosti s ciljem njihovog očuvanja za buduće generacije. Projekt uključuje isticanje ideje da je poznavanje vlastitih korijena i očuvanje kulture i tradicije važan aspekt obrazovanja novih generacija Europljana.
Ksenija Petrlin Jurić
Projekt Our culture – European heritage je međunarodni projekt, države sudionice: Hrvatska, Italija i Sjeverna Makedonija. 
U projektu su iz OŠ Nikole Hribara sudjelovali: 
Erika Likan Kelentrić, Irena Gimpelj Gal, Ivana Boban, Ksenija Petrlin Jurić, Margita Đurašin, Marija Lovrić, Marija Majdak Forjan, Marija Patrlj, Milan Omrčen, Tomislav Vajdić i Valentina Japec.
Početak projekta 7. 8. 2018. i još uvijek je aktivan. Prijava za oznaku kvalitete biti će predana ove školske godine.

 

 

 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (1).jpg

Slučajna slika

slucajna8.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaFilmovi

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnail MEDUZA CARNet.HR – ovdje se nalaze filmovi u izdanju Zagreb filma koji se obrađuju na satovima Hrvatskog jezika i može im se pristupiti prijavom svojim AAI identitetom, odnosno potrebni su...
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaOstali korisni sadržaji

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnailZa učenike: Podrška učenicima u nastavi na daljinu Tehnike pamćenja i učenja Priručnik za učenje i poučavanje  Medijska...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...