OS Nikole Hribara - Velika Gorica

eTwinning projekti 2020./2021. PDF Ispis
Dan moga grada

Dan moga grada - Šk. god. 2020. - 2021. Ovim projektom želi se djecu i učenike potaknuti da bolje upoznaju svoj grad, kulturnu baštinu, tradiciju te izgled grada i okolice. Želimo da djeca svih dobnih skupina osjete sigurnost u svom okruženju, da grade svoj identitet i pripadnost gradu, ali i da razvijaju odgovornost prema kulturnom i prirodnom nasljeđu koji će s ponosom prenositi u svome razredu, obitelji, okruženju i šire. Usmjerit ćemo ih istraživanju i otkrivanju važnih trenutaka, osoba i znamenitosti iz prošlosti. Projekt je namijenjen različitim dobnim skupinama. Uporabom novih IKT-a stvarat će se sadržaji i dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost drugih.

Na kraju projekta napraviti film s dobivenim materijalima i predstaviti sve ljepote Hrvatske.


100. Dan u školi 
https://twinspace.etwinning.net/130342/home

100. dan u školi 2020. - 21. 100.dan u školi je međunarodni projekt koji se obilježava sredinom veljače kao 100.dan polaska učenika u školu.
Učenici obilježavaju nizom zanimljivih i poticajnih aktivnosti kojima se kroz igru i aktivnosti istraživanja broja 100, želi potaknuti ljubav prema školi, školovanju i zanimljivom projektnom danu koji provode.
Projekt je jednodnevni i sprovodi se određeni (100.dan) u školi.

Vesna Stipić
Ksenija Petrlin Jurić - NQL - EQL
Vesna Lukinić - NQL - EQL


Književnik mog zavičaja 2 – Writer of my region 2 
https://live.etwinning.net/projects/project/227542

Književnik mog zavičaja 2, šk.god. 2020.-2021. Projekt je namijenjen različitim dobnim skupinama. Sudionici u projektu upoznat će život, rad i stvaralaštvo književnika koji je povezan sa zavičajem u kojem učenik živi, primjereno dobi. Spoznaje, uratke i stvaralačke aktivnosti podijelit će sa sudionicima projekta. Uporabom novih IKT-a stvarat će se sadržaji i dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost drugih.
Vesna Stipić 
Ksenija Petrlin Jurić - NQL
Jadranka Jelisavac
Vesna Lukinić


WEBCLASROOM / Webučionica 2.0
Webučionica je projekt stjecanja digitalnih znanja i vještina uz niz webinara formiranih u obliku korak po korak pristupa.
Krajnji cilj je razvoj digitalnih vještina kod učitelja i učenika.
U sklopu Webučionice ostvarivaruju se i duža stručna tematska usavršavanja.
Vesna Stipić 
Vesna Lukinić - NQL - EQL


Moja škola, moj drugi dom 
https://live.etwinning.net/projects/project/239123

Moja škola, moj drugi dom, šk. god. 2020. - 2021. Projekt Moja škola, moj drugi dom namijenjen je različitim dobnim skupinama školske djece. Ovim projektom želimo potaknuti učenike da upoznaju svoju školu, njezinu prošlost i sadašnjost, istraže njezino ime i obilježavaju njezin dan. Škola je učenicima drugi dom u kojem provode dio dana i želimo da svaki učenik svoju školu doživljava kao drugi dom u kojem se osjeća ugodno i u koji svakodnevno dolazi s veseljem. Uporabom novih IKT-a stvarat će se različiti sadržaji, dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost svih sudionika projekta. Cilj ovoga projekta je stvoriti sadržaje u kojima će biti vidljiva različitost škola, njihovog djelovanja, aktivnosti i značaja u životu svakog učenika.
Ksenija Petrlin Jurić (autorica projekta) - NQL
Jadranka Jelisavac
Vesna Stipić 


Na putu dobrote 2/ On the path kindness

Na putu dobrote 2  2020. - 21. Projekt će povećati svijest među učenicima o tome kako mogu napraviti promjenu u svijetu počevši od sebe i dijeljenja onoga što imaju prema drugima. Razlika počinje s ljubavlju prema sebi, a zatim širenjem dobrote. Poticanje i zajednice da se priključi sudjelovanju.
Projekt koji potiče kod učenika, odraslih i svih ostalih u zajednici potrebu dijeljenje dobrih i pozitivnih trenutaka.

Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Stipić

 

Iz krvi i bola niklo je cvijeće - Hrvatska moja zahvalna i ponosna
https://live.etwinning.net/projects/project/233563

Iz krvi i bola niklo je cvijeće - Hrvatska moja zahvalna i ponosna, šk. g. 2020. - 2021. Kroz niz aktivnosti upoznati učenike s događajima iz Domovinskog rata s naglaskom na Vukovar i Škabrnju, a kroz njih na cijelu našu domovinu.
U učenicima probuditi ljubav prema domovini i zahvalnost prema svim žrtvama Domovinskog rata.

Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Lukinić
Vesna Stipić 

 

Čarolija Božića na stari i novi način
Čarolija Božića na stari i novi način, šk.god. 2020.-2021. 1. Izraditi božićnu čestitku koristeći različite likovne tehnike (kolaž, tempera, akvarel, papir plastika, ... Izrađenu čestitku poslati projektnom partneru na tradicionalan način koristeći usluge pošte kako bi se osvijestila potreba izrade i pisanja čestitke.
2. Istražiti kakvi su božićni običaji u zavičaju u kojem živimo te dokumentirati kroz video ili audio uradak.
3. Pjevati tradicionalnu božićnu pjesmu svog zavičaja
4. Ukrasiti učionicu božićnom jelkom ručno rađenim božićnim ukrasima
5. Darovati nepoznatog prijatelja božićnim poklonom
6. Izraditi digitalnu igricu s božićnom tematikom
 

WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME/ŠTO ZA MENE ZNAČI BOŽIĆ https://live.etwinning.net/projects/project/234446

Što za mene znači Božić, šk. g. 2020. - 2021. Projekt Što za mene znači Božić započet će 1.12.2020. a završava na Badnjak, 24.12.2020.
Aktivnosti na projektu:
Svaki učenik u razredu izvadi omotnicu sa zadatkom (svaki učenik ima drugačiji zadatak) koji će napraviti kao svoj mali projekt i predstaviti se razredu.
Nakon predstavljanja razredu, svi se materijali prikupljaju u razrednoj knjizi Što za mene znači Božić.
Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Stipić

 

Dan jabuka 2020.
Dan jabuka 2020. "Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!"
Upoznavanje učenika sa utjecajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, Organiziranjem raznih predmetnih i međupredmetnih aktivnosti obilježiti Svjetski dan jabuka.

100. dan škole Udruge ZVONO 2021./100th day of school 2021.
https://live.etwinning.net/projects/project/227338
100. dan škole Udruge Zvono 2020. Stoti dan škole projekt je koji se obilježava tradicionalno u brojnim europskim zemljama. Na nacionalnoj razini sedmu godinu za redom obilježavamo ga ostvarujući cilj projekta - okupiti učenike i učitelje osnovnih škola koji su spremni na nacionalnoj/lokalnoj/međunarodnoj razini kroz odabrane sadržaje obilježiti ovaj dan u školi. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika kroz igre i međupredmetne korelacije i aktivnosti.

Biljke i životinje zavičaja u kojem živim
Biljke i životinje zavičaja u kojem živim, šk. god. 2020. - 21. Ovim projektom želimo potaknuti učenike u istraživačke metode, istaknuti važnost odgovornog ponašanja prema prirodi. Želja nam je da učenici istaknu ljepote svoga zavičaja i kroz digitalne alate približe to cijelom svijetu.
Svjetski tjedan svemira 2
Svjetski tjedan svemira 2, šk.god. 2020.-2021. Svjetski tjedan svemira obilježava se svake godine od 4. do 10. listopada.
U projektu mogu sudjelovati sve dobne skupine djece od predškolske dobi na dalje. Tema je djeci interesantna i njihovi interesi za tu vrstu sadržaja su veliki. Postoji velika lepeza materijala iz kojih učenici i učitelji mogu dobiti informacije, istraživati i proširiti svoje dosadašnje vidike.

Memento prijateljstva 7/memento for friendships 
Memento prijateljstva 7, šk. g . 2020. - 2021. Memento prijateljstva je projekt koji kroz niz aktivnosti s učenicima od 1.- 4.razreda razvija kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja.(MPT)
- Razvijat ćemo kod učenika: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila.
Web stranica projekta:
http://mementoprijateljstva.weebly.com/
Projekt od 2015. ima pisano odobrenje MZO za sprovođenje u školama.

U svijetu likovnih umjetnika 3/Art in my heart
U svijetu likovnih umjetnika 3, šk.god. 2020.-2021. Upoznavajući učenike s najvećim djelima likovnih majstora, poticati ih na
komunikaciju na materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost.
Prikaz usješnih dječjih ostvaraja na malim prilagođenim izložbama, kako u ustanovi, tako i u lokalnoj zajednici.

Čarobne slikovnice godišnjih doba / Magical picture books of the seasons
Čarobne slikovnice godišnjih doba, šk. god. 2020. - 21. Učenici će istraživanjem, proučavanjem i uočavanjem promjena koje se događaju s biljkama, ljudima i životinjama u pojedina godišnja doba osmisliti svoje vlastite slikovnice koje će međusobno prezentirati svojim projektnim partnerima. Svrha projekta je poticati kod učenika interes za prirodu i njene ljepote. Učenici će na temelju slikovnica i knjiga kao npr.Pika Vončina „Četiri godišnja doba“, Katie Cotton: „Orkestar priča priču – Četiri godišnja doba“, Sandor Marai : „Četiri godišnja doba“ i mnoge druge dobiti inspiraciju za osmišljavanje vlastitih slikovnica godišnjih doba kojima će moći izraziti svoju kreativnost, znanje i maštovitost.

Igrom do znanja i zabave/Play for larninig and fun
Igrom do znanja i zabave, šk. g. 2020. - 2021. Višestruka je važnost igre: motivira učenika za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, razvija dječju znatiželju, poboljšava koncentraciju i pažnju, potiče istraživanje, razmišljanje, rješavanje problema i svakako , kreativnost. Kroz igru učenici će ostvariti svoje osobne potencijale. Svoje igre će prezentirati ostalim učenicima škola partnera na eTwinning platformi. Na taj način učenici će razvijati i digitalne kompetencije, suradnju i poduzetnost.

Čudesna tekućina voda
Čudesna tekućina voda Ovaj projekt uključuje različite aktivnosti poput otkrivanja igrom, razgovora, rješavanja problema i izrade vizualnih prikaza. Učenik razvija istraživačke vještine postavljanjem pitanja i traženjem odgovora, korištenjem materijala i pribora, razmjenjivanjem informacija, bilježenjem podataka te predstavljanjem rezultata.
Ovakve sadržajno primjerene i učeniku zanimljive aktivnosti potiču interes i aktivno sudjelovanje učenika u procesu učenja, daju konkretan smisao onome što se uči i omogućuju učeniku primjenu u stvarnim životnim situacijama.
Učenik uči na različite načine: pojedinačno, suradnički, samostalno, uz pomoć učitelja, praktičnim radom i raspravom o novom znanju u interakciji s drugim učenicima i učiteljem.

Pusni običaji naših krajeva, šk. god. 2020. - 2021. Učenici će kroz razna područja upoznati pusne običaje svoga kraja kao i običaje drugih škola uključenih u projekt. Svrha projekta je poticati kod učenika ljubav prema njegovanju tradicije i kulture svoga kraja, kao i krajeva drugih naroda.

Projekt uključuje inovativne pristupe sadržajima učenja kroz provođenje projektne i izvanučioničke nastave. Učenici postaju aktivni sudionici koji sudjeluju, istražuju, analiziraju i sudjeluju. Nastavni satovi postaju dinamičniji, učenje cjelovito i interdisciplinarno, a učitelj podrška samostalnom učenju. Nova znanja i vještine obogatiti će svakodnevne nastavne sate (obrnuta učionica, projektna nastava, izvanučionička nastava, aktivna web stranica, storytelling), izvannastavne aktivnosti (Novinarska grupa, Mali ekolozi). Satovi će biti okrenuti učeniku, njegovoj kreativnosti, kritičkom mišljenju i izražavanju vlastitog mišljenja. Škola će se povezati s drugim školama na međunarodnoj razini, razmjenjujući primjere dobre prakse i modernizirajući poučavanje kroz suradnju.
Projekt je započeo 14. 10. 2020. i trajati će dvije godine. Projekt je međunarodni, te osim Hrvatske sudjeluju škole iz Turske i Španjolske.
Iz OŠ Nikole Hribara sudjeluju: Erika Likan Kelentrić, Ivana Boban, Katarina Sikirić Lukić, Margita Đurašin, Sanja Božinović i Valentina Japec.

Sigurnim korakom u školu 2, šk.god.2020.-2021. Projektom želimo osnažiti učenike i učitelje u primjeni IKT-a u nastavi i za nastavu tijekom svih oblika nastave (redovna, INA, izborna, izvanučionička nastava, udaljeno učenje) te kompetencijama za inovativno i kreativno rješavanje nepredvidivih izazova poput situacije COVID-19.
Projektnim aktivnostima želimo potaknuti komunikaciju, suradnju i stvaranje, istraživanjem problema te predlaganjem rješenja, uz uporabu IKT-a za sve navedeno.
Svrha projekta je razvijanje, poticanje i poboljšanje čitalačke, prirodno-znanstvene, matematičke pismenosti i digitalne pismenosti u okviru sadržaja i ishoda predmetnih kurikuluma i MPT za 2. razred i 1. ciklus.

Uz čitanje riječi rastu, šk. god.  2020. - 21. Ovim projektom želimo približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje. Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih dijela utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika, poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga i time utjecati na izgrađivanje svestrane stvaralačke osobe razvijenih sposobnosti čitanja, izražavanja, doživljavanja i vrednovanja književnih djela, razvijati kulturu provođenja slobodnog vremena.

Ljepote moje domovine / The beauties of my homeland
https://live.etwinning.net/projects/project/223675
Ljepote moje domovine, šk.god. 2020.-2021.Učenici će kroz razna područja saznati o ljepotama svoje domovine, razvijati odgovorno ponašanje prema nasljeđu naših predaka i razvijati ljubav prema domovini. Međusobno će komunicirati putem videokonferencije, razvijati toleranciju i međusobno poštivanje za aktivno sudjelovanje u predstavljanju svoga kraja i države.

TKAČNICE ŽIVOTA - 16.novembar, Dan tolerancije/ Weavers of Life – November 16, Tolerance Day
https://live.etwinning.net/projects/project/225780
Weavers of Life - November 16, Tolerance Day, šk.god.2020.-2021.202
Ljudi su jedina živa stvorenja na planeti koja imaju moć da komuniciraju jedni sa drugima pomoću reči koje su njihove tkačnice života. Lepim rečima otvaraju mnoga vrata. Tokom rada na ovom projektu učenici će lepim rečima da stvarju/tkaju život pun radosti, sreće i ljubavi .

ŠARENE BOJE USKRSNIH PISANICA
https://live.etwinning.net/projects/project/259418

šarena košarica1. Istražiti koji su tradicionalni načini ukrašavanja pisanica te dokumentirati audio ili video uratkom.
2. Istražiti koja su tradicionalna uskrsna jela zavičaja.
3. Dramatizirati prigodni književno-umjetnički tekst (igrokaz) te ga prezentirati audio ili video uratkom.
4. Izraditi uskrsnu čestitku koristeći različite likovne tehnike (kolaž, tempera, pastela, papir plastika, ...) te je pokloniti roditeljima, prijateljima, učiteljici, ...
5. Izraditi digitalnu uskrsnu čestitku te je poslati svim projektnim partnerima.
6. Ukrasiti pisanicu, tehnikom po želji, te je pokloniti nepoznatom prijatelju
7. Prigodno ukrasiti razredne i školske panoe.
8. Video uratkom dokumentirati uskrsne dekoracije svoga grada.
9. Izraditi digitalne sadržaje koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.

Vesna Lukinić (autorica projekta) - NQL
Ksenija Petrlin Jurić - NQL


Živimo zeleno, šk.god. 2020.-2021.Ovim projektom želimo stvoriti obrazovne sadržaje i u što većoj mjeri ih implementirati u školske kurikulume osnovnih škola i vrtića kako bi u budućnosti svi bili spremniji na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne životne i poslovne odluke po modelu kvalitetnijeg i održivijeg načina života.
Ovim projektom ćemo poticati volonterski, društveni, praktični i kreativno stvaralački rad, te i aktivnu participaciju djece u ekološkim aktivnostima škole, lokalne zajednice i šire kroz koje će učenici stjecati navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju.
Misli globalno - djeluj lokalno!

Živi zdravo 2020. -21. Zdravlje je čovekovo najveće bogatstvo i zato je veoma važno da konstantno radimo na njegovom očuvanju i unapređenju. Pored toga što škole nastoje da obezbede zdravo okruženje za svoje učenike, brinu i o njihovom celokupnom zdravlju u svakom trenutku. Zdrava deca imaju veći kapacitet za učenje i manje izostaju iz škole. Tokom rada na projektu kod učenika će se razvijati stavovi i navike, pomoći će im se da usvoje pozitivna zdravstvena ponašanja i veštine za zdrav život.
 
Uskrs u mom krajuOvim projektom predstavit ćemo uskrsne običaje svog naroda s namjerom da i druge zemlje, a koje su sudionice ovog projekta, međusobno upoznaju svoje uskrsne tradicije i običaje.
Ksenija Petrlin Jurić- NQL
comments
 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (1).jpg

Slučajna slika

slucajna7.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaČitateljski kutić

Četvrtak, 20 Svibanj 2021

article thumbnail Vaši vršnjaci preporučuju Ljekovita moć knjige – 10. Noć knjige  Videosadržaji: Charlie i tvornica čokolade – Marko Šavorić, 6. d Čitajte! – Ivan Dijanić, 8. f
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaO projektu „Slušamo i ilustriramo Pinokija“

Srijeda, 16 Ožujak 2022

article thumbnailProjekt školske knjižnice „Slušamo i ilustriramo Pinokija“ započet je na inicijativu knjižničarke Monike Meštrović s ciljem poticanja čitanja „debelih“ lektira i razvoja čitalačkih...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...