OS Nikole Hribara - Velika Gorica

eTwinning projekti 2021./2022. PDF Ispis

Dan moga grada 2 (proslava rođendana grada) 
https://twinspace.etwinning.net/198746/home

dan moga grada S ovim projektom želimo djecu i učenike potaknuti da bolje upoznaju svoj grad, kulturnu baštinu, tradiciju te izgled grada i okolice. Želimo da djeca svih dobnih skupina osjete sigurnost u svom okruženju, da grade svoj identitet i pripadnost gradu, ali i da razvijaju odgovornost prema kulturnom i prirodnom nasljeđu koji će s ponosom prenositi u svome razredu, obitelji, okruženju i šire. Usmjerit ćemo ih istraživanju i otkrivanju važnih trenutaka, osoba i znamenitosti iz prošlosti. Projekt je namijenjen različitim dobnim skupinama. Uporabom novih IKT-a stvarat će se sadržaji i dijeliti spoznaje i ideje, razvijati vještine i poticati kreativnost drugih.

Na kraju projekta napraviti film s dobivenim materijalima i predstaviti sve ljepote Hrvatske.

Vesna Stipić, autor projekta 
Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Lukinić
Jadranka Jelisavac


Svjetski tjedan svemira - SPACE WEEK 3 
https://twinspace.etwinning.net/198745/home

tjedan svemira Svjetski tjedan svemira obilježava se svake godine od 4. do 10. listopada.

U projektu mogu sudjelovati sve dobne skupine djece od predškolske dobi na dalje. Tema je djeci interesantna i njihovi interesi za tu vrstu sadržaja su veliki. Postoji velika lepeza materijala iz kojih učenici i učitelji mogu dobiti informacije, istraživati i proširiti svoje dosadašnje vidike.

Vesna Stipić, autor projekta 
Jadranka Jelisavac


Na putu dobrote 3 
https://twinspace.etwinning.net/192023/home

na putu dobrote Projekt koji potiče da u blagdanskim danima potaknemo kod učenika, odraslih i svih ostalih u zajednici potrebu dijeljenje dobrih i pozitivnih trenutaka.

Cilj projekta je promocija vrijednosti dobrote kroz mjesec prosinac nizom aktivnosti kojima će se uočiti kako je potrebno samo pogledati oko sebe i uočiti što možemo promijeniti, podijeliti i učiniti drugačije.

Vesna Stipić 


Dan jabuka 2021. 
https://twinspace.etwinning.net/192365/home

dan jabuka (3)"Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!"Upoznavanje učenika sa utjecajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, Organiziranjem raznih predmetnih i međupredmetnih aktivnosti obilježiti Svjetski dan jabuka.
Vesna Stipić
Ksenija Petrlin Jurić
Jadranka Jelisavac
Vesna Lukinić


Memento prijateljstva 8 / Friendship Memento 
https://live.etwinning.net/projects/project/314070

memento prijateljstva 8 Memento prijateljstva je projekt koji kroz niz aktivnosti s učenicima razvija kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja. (MPT)- Razvijat ćemo kod učenika: socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje, samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila.
Web stranica projekta:
http://mementoprijateljstva.weebly.com/
Projekt od 2015. ima pisano odobrenje MZO za sprovođenje u školama.
Vesna Stipić


Webučionica 2.0 /Webclassroom 
https://live.etwinning.net/projects/project/314068

webučionica 2.0 Webučionica je projekt stjecanja digitalnih znanja i vještina uz niz webinara formiranih u obliku korak po korak pristupa. Krajnji cilj je razvoj digitalnih vještina kod učitelja i učenika.

U sklopu Webučionice ostvarivali bi se i duža stručna tematska usavršavanja.

Vesna Stipić


PJESME PIŠEMO, KROZ STIHOVE DIŠEMO 
https://twinspace.etwinning.net/188928/home

pjesme pišemo Namjena projekta je potaknuti maštu i kreativnost učenika, razvijati ljubav prema stvaranju pjesme, njegovati ljubav prema književnosti, zainteresirati učenike za čitanje, ostvariti suradnju s knjižnicom, pjesnikom, piscem...

Spoznaje i stvaralačke aktivnosti će se prezentirati drugim suradnicima u projektu.

Projekt će se realizirati u okviru nastavnih predmeta, međupredmetnih tema i izvanučioničkih aktivnosti.

Projekt je usmjeren da potakne umrežavanje i suradnju učitelja te poboljšanje digitalnih kompetencija učitelja i učenika.

 Vesna Stipić


U svijetu likovnih umjetnika 4/Art in my heart 
https://twinspace.etwinning.net/192034/home

u svijetu likovnih umjetnika Upoznavajući učenike s najvećim djelima likovnih majstora, poticati ih na komunikaciju na materinskom jeziku, učiti ih kako učiti, razvijati socijalne i građanske kompetencije, razvijati poduzetnost i inicijativnost.

Prikaz uspješnih dječjih ostvaraja na malim prilagođenim izložbama, kako u ustanovi, tako i u lokalnoj zajednici.

Vesna Stipić
Ksenija Petrlin Jurić
Jadranka Jelisavac


Školska torba puna znanja 
https://twinspace.etwinning.net/190729/home

skolska torba "Znanje je moć.“ F. Bacon.

Navedena izreka upozorava nas koliko je znanje važno. Znanje nam otvara razna vrata ali trebamo naučiti kako vrata otvarati sami. Treba uložiti puno truda i snage kako bi sebe stalno učili i poboljšavali. Kroz stalni rad na sebi s vremenom dolazi do razvoja osjećaja samopoštovanja a to je jedan od najboljih osjećaja. Pri svemu tome treba uvijek imati na umu da osim stjecanja znanja paralelno treba stjecati i vještine ljudskosti.

Ovim projektom želimo naučiti djecu kako da sama otvaraju vrata znanja, te kako da naučeno znanje upotrijebe poštujući pritom općeprihvaćene norme ponašanja.

Vesna Stipić


Uz čitanje riječi rastu / Words grow by reading 
https://twinspace.etwinning.net/189963/home

uz čitanje riječi rastu Približiti djeci čitanje knjiga te time izgrađivati kulturu čitanja, razvijati čitalačku vještinu učenika i njihovo kritičko mišljenje. Kroz naviku čitanja i promišljanja različitih vrsta književnih dijela utjecati na cjeloživotno obrazovanje učenika, poticati radost čitanja, uvoditi u čitanje, razvijati vještinu čitanja, učiti kako se odnositi prema knjizi, pobuditi interes učenika za samostalno posuđivanje i čitanje knjiga i time utjecati na izgrađivanje svestrane stvaralačke osobe razvijenih sposobnosti čitanja, izražavanja, doživljavanja i vrednovanja književnih djela, razvijati kulturu provođenja slobodnog vremena.
Jadranka Jelisavac
Vesna Stipić


100. dan škole Udruge Zvono 2022. 
https://twinspace.etwinning.net/200743/pages/page/1788773

100 dan školeStoti dan škole projekt je koji se obilježava tradicionalno u brojnim europskim zemljama. Na nacionalnoj razini osmu godinu za redom obilježavamo ga ostvarujući glavni cilj projekta: okupiti učenike i učitelje osnovnih škola koji su spremni na meunarodnoj/nacionalnoj/lokalnoj/ razini kroz odabrane sadržaje obilježiti ovaj dan u školi. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika kroz igre i međupredmetne korelacije i aktivnosti.

Projekt je slijednik projekta 100. dan škole koji je za RH pokrenula S.Vuk.

Voditeljice/autorice na eTwinning platformi su Marica Jurec i Adrijana Leko.

Vesna Stipić
Ksenija Petrlin Jurić
Vesna Lukinić
Jadranka Jelisavac


Lepi naš k(r)aj 
https://twinspace.etwinning.net/199084/home

lepi naš kraj Zapažanje glavnih obilježja kajkavskog narječja na odgovarajućim primjerima, rasprostranjenost kajkavskoga narječja te književnosti na zadanom narječju.

Razvijanje osjećaja za prihvaćanje jezičnih sadržaja.

Razvijanje sposobnosti uočavanja, povezivanja, zaključivanja i primjene stečenog znanja.

Razvijati svijest o važnosti učenja materinskoga jezika, njegovanje i razvijanje ljubavi prema hrvatskome književnom jeziku i hrvatskim narječjima, razvijanje jezične kulture te bogaćenje rječnika.

Ksenija Petrlin Jurić
Jadranka Jelisavac


Iz krvi i bola niklo je cvijeće - Hrvatska moja zahvalna i ponosna 2 
https://twinspace.etwinning.net/200746/home

Kroz niz aktivnosti upoznati učenike s događajima iz Domovinskog rata: obilježiti Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, Bljesak, Dan zahvalnosti, Domovinski rat u mom zavičaju...

U učenicima probuditi ljubav prema Domovini i zahvalnost prema svim žrtvama Domovinskog rata, poticati na opraštanje , ljubav i toleranciju.

Ksenija Petrlin Jurić
Jadranka Jelisavac


Poslovice pametnice 
https://twinspace.etwinning.net/202493/home

poslovice pametnice 2 Djeca će učiti o tome što su to poslovice direktnim uključivanjem u aktivnosti i aktivnim rješavanjem zadataka. U poslovicama će prepoznati i primijeniti mudrost i snalažljivost u svakodnevnom životu i radu.

Prepoznat će i upoznati naše bogato narodno stvaralaštvo i baštinu te primijeniti njegovu veliku odgojno-obrazovnu vrijednost.

Bogatit će svoj rječnik te razumjeti mudrost pisanoga jezika. Raspravljat će o poslovicama i tumačiti preneseno značenje. Usvajat će određene zakonitosti jezika. Kroz poslovice poticat ćemo razvijanje misaonih procesa, uspoređivanje analogija i zaključivanje.

Poslovice obogaćuju dječje pamćenje, razvijaju pažnju, potiču razvoj dječje mašte ,aktiviraju govor, utječu na samostalno izražavanje i na uočavanje logičnog slijeda, djeluje na slušnu percepciju i na poticanje vedrog raspoloženja te na razvijanje sposobnosti izmišljanja. Poslovice razvijaju znatiželju.

Ksenija Petrlin Jurić


KAK JE NEGDA BILO/KAKO JE NEKADA BILO/HOW IT ONCE WAS 
https://twinspace.etwinning.net/199083/home

kak je negda bilo Razvijanje svijesti o vlastitoj kulturi življenja, očuvanju tradicije te zaštiti i očuvanju kulturne i tradicijske baštine svoga kraja. Svaka zemlja ima svoje narodne običaje koji predstavljaju kulturu nekog naroda i vrlo su važni za njegovu budućnost. Mnogi od njih promijenili su se tijekom godina, a neki su skoro iščeznuli.

Razvijanje svijesti o vlastitoj kulturi življenja, očuvanju tradicije te zaštiti i očuvanju kulturne i tradicijske baštine svoga kraja.

Svaka zemlja ima svoje narodne običaje koji unaprijede kulturu jednog naroda i vrlo su važni za njegovu budućnost. Mnogi od njih su se promijenili tijekom godina, a neki su gotovo nestali.

Ksenija Petrlin Jurić 


Književnik mog zavičaja 3 
https://twinspace.etwinning.net/196168/home

Upoznaje se život i rad, umjetničko stvaralaštvo književnika i njegovo kulturno značenje. Omogućuje se stjecanje književnoga znanja, književne kulture i kulturnoga identiteta. Primat će se i interpretirati medijski sadržaji ako su povezani sa stvaralaštvom književnika. Potiče se čitanje iz užitka i potrebe, stjecanje čitateljskih navika i čitateljske kulture, razvija se mašta i estetska mjerila vrednovanja. Potiče se osobni razvoj, razvoj estetskih kriterija, promišljanje o svijetu i sebi te razmjena stavova i mišljenja o pročitanom.

Pridonosi se stjecanju kulturnoga iskustva učenika te uspješnosti njegove socijalizacije dijeljenjem vlastitih iskustava i spoznavanjem iskustava drugih.

Razvijaju se digitalne kompetencije svih sudionika projekta.

Ksenija Petrlin Jurić 
Jadranka Jelisavac


Pusni običaji naših krajeva 1 
https://twinspace.etwinning.net/189637/home

pusni običaji naših krajevaCilj projekta je proširiti znanja učenika o tradicionalnim pusnim običajima krajeva iz kojih potječu. Kroz provođenje zajedničkih aktivnosti s drugim učenicima iz različitih škola, iz različitih krajeva RH i drugih država učenici će naučiti poštivati različitosti kulturnih običaja. Voljeti svoj zavičaj, znači voljeti ljude, prirodu, povijest i budućnost ne samo svog rodnog mjesta, sela, grada, već i šire primarni je cilj projekta. 
Ksenija Petrlin Jurić
Jadranka Jelisavac


P KAO PRAVO, D KAO DUŽNOST U OČIMA DJETETA 2 
https://twinspace.etwinning.net/194511/home

p kao pravoProjekt P KAO PRAVO, D KAO DUŽNOST OČIMA DJETETA 2 je nastavak prošlogodišnjeg projekta kojim smo obilježili 10. prosinac Međunarodni dan ljudskih prava kao posjetnik da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Uz Međunarodni dan ljudskih prava, obilježit ćemo Međunarodni dan dječjih prava i sve važne datume vezane za prava i dužnosti.

Kroz aktivnosti s učenicima razvijat će se kompetencije Građanskog odgoja i obrazovanja (MPT). Razvijat će se znanja, vještine i stavovi koji odlikuju djecu i mlade kao aktivne pripadnike zajednice u kojoj žive. Razvijat će se vrijednosti tolerancije i različitosti te osjećaj dubokog međusobnog poštovanja svih ljudskih bića. Projektne aktivnosti provodit će se tijekom cijele školske godine.

Ksenija Petrlin Jurić 


Sigurnim korakom u školu 3  
https://twinspace.etwinning.net/193313/home

sigurnim korakom u školu Učenici će osnažiti/steći znanja, vještine i stavove kojima će jačati samopouzdanje, razumjeti druge i surađivati s njima, razvijati kritičko mišljenje, određivati svoje izbore, donositi odluke te preuzimati osobnu odgovornost s posebnim naglaskom na sigurnost u neposrednom i virtualnom okružju te prevenciju svih nepoželjnih oblika ponašanja. Sadržaji propisani predmetnim kurikulumima i međupredmetnim temama ostvarivat će se u okviru odabranih tema na stranici Projekta i događanja u okružju.
Jadranka Jelisavac


Biljke i životinje kraja u kojem živim 2 
https://twinspace.etwinning.net/196129/home

Ovim projektom želimo potaknuti učenike u istraživačke metode, istaknuti važnost odgovornog ponašanja prema prirodi. Želja nam je da učenici istaknu ljepote svoga zavičaja i kroz digitalne alate približe to cijelom svijetu.
Jadranka Jelisavac
comments
 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (1).jpg

Slučajna slika

slucajna4.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaČitateljski kutić

Četvrtak, 20 Svibanj 2021

article thumbnail Vaši vršnjaci preporučuju Ljekovita moć knjige – 10. Noć knjige  Videosadržaji: Charlie i tvornica čokolade – Marko Šavorić, 6. d Čitajte! – Ivan Dijanić, 8. f
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaO projektu „Slušamo i ilustriramo Pinokija“

Srijeda, 16 Ožujak 2022

article thumbnailProjekt školske knjižnice „Slušamo i ilustriramo Pinokija“ započet je na inicijativu knjižničarke Monike Meštrović s ciljem poticanja čitanja „debelih“ lektira i razvoja čitalačkih...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...