OS Nikole Hribara - Velika Gorica

23. siječanj 2014 PDF Ispis

Na temelju članka 127. i članka 165.stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08.,86/09.,92/10.,105710.,90/11.,16/12.,86/13 i 94/13) i članka 39. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Nikole Hribara raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

(m/ž)

Uvjeti:

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta:

  • ima visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili stručnog suradnika osnovne škole
  • ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja
  • uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Nikole Hribara, 10410 Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11. s naznakom „natječaj za ravnatelja“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

comments
 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (1).jpg

Slučajna slika

slucajna5.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaLektira

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnail Popis lektire  E-lektire - za pregledavanje i čitanje knjiga, na stranicu se potrebno prijaviti svojim AAI identitetom, odnosno potrebni su podaci kao i za...
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaFilmovi

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnail MEDUZA CARNet.HR – ovdje se nalaze filmovi u izdanju Zagreb filma koji se obrađuju na satovima Hrvatskog jezika i može im se pristupiti prijavom svojim AAI identitetom, odnosno potrebni su...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...