OS Nikole Hribara - Velika Gorica

29. lipnja 2016 PDF Ispis

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA: 602-02/16-01/60
URBROJ:238/31-20-02-16-1
Velika Gorica,29.06.2016.

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N87/08.86/09.92/10.105/10.90/11.5/12.16/12.86/12.126/12. i 94/13.136/14 i 152/14 , te članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara, ravnatelj škole dana 29.06.2016. donosi
O D L U K U
o poništenju natječaja
za radno mjesto računovodstveni referent, puno neodređeno radno vrijeme

Poništava se natječaj za radno mjesto računovodstveni referent- neodređeno puno radno vrijeme, objavljen 21.06.2016. na oglasnoj ploči škole, mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ova odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ravnatelj:
Zdenko Ilečić, prof. v.r.

comments
 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (3).jpg

Slučajna slika

slucajna12.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!