OS Nikole Hribara - Velika Gorica

7. studeni 2016 PDF Ispis

Osnovna škola Nikole Hribara

Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.


KLASA: 602-02/16-01/97
URBROJ:238/31-20-02-16-1
Velika Gorica,07.11.2016.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N87/08.86/09.92/10.105/10.90/11.5/12.16/12.86/12.126/12. i 94/13.136/14 i 152/14 , te članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara, ravnatelj škole dana 07.2016. donosi

O D L U K U
o poništenju natječaja

1. za radno mjesto stručni suradnik knjižničar, puno određeno radno vrijeme

2. Poništava se natječaj za radno mjesto stručni suradnik knjižničar- određeno puno radno vrijeme, objavljen 28.10.2016. na oglasnoj ploči škole, mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3. Ova odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ravnatelj:
Zdenko Ilečić, prof.

comments
 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (2).jpg

Slučajna slika

slucajna12.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!