OS Nikole Hribara - Velika Gorica

Natječaji
Poziv za dostavu ponuda - fotografiranje učenika u ambijentu 2024. PDF Ispis

fotografiranje

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA:602-01/24-01/30
URBROJ:238/31-20-02-24-1
Velika Gorica, 14. 5. 2024.

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

FOTOGRAFIRANJE UČENIKA U AMBIJENTU

I.
NARUČITELJ

Naziv:   Osnovna škola Nikole Hribara

Adresa: Ruđera Boškovića 11. Velika Gorica

OIB: 01689534191

         II.
PREDMET NABAVE

Predmet nabave: Fotografiranje učenika u ambijentu.

Predviđeni broj učenika 1160 s mogućnošću odstupanja.

         III.
PONUDA TREBA SADRŽAVATI SLIJEDEĆE

1. Naziv i sjedište, te OIB

2. cijenu po formatu:

    portret 15x20 cm u omotu, portret i zajednička fotografija

3. Ogledni primjerak fotografije

4. Izjavu ponuditelja da će za izvršene usluge ispostaviti račun za svakog roditelja.

       IV.
PONUDITELJ SE OBVEZUJE

1. Kompletnu uslugu ( fotografiranje i dostavljanje fotografija) izvršiti tijekom mjeseca svibanj/lipanj 2024. godine.

2. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

                                                                                   V.

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

VI.

Ponudi priložiti:

- Izvod iz sudskog registra/obrtničkog ili drugog registra.

VII.

Rok za dostavu ponuda osam dana od dana objave poziva.

Poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na oglasnoj ploči škole i web stranici škole.

Ponuditelj će ponudu naručitelju dostaviti osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom „ne otvaraj“.

 

Kontakt osoba: Stjepan Maravić – Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Ravnatelj:
Stjepan Maravić, prof.

 
Natječaj za popunu radnih mjesta - 3. svibanj 2024. PDF Ispis

učiteljica4 Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:

 
Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi - 24. travanj 2024. PDF Ispis

učiteljica2
 

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

Velika Gorica, 24. 4. 2024.

 

           Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

 

U okviru projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi.


I.
• Broj traženih osoba: 1
• Mjesto rada: osnovna škola Nikole Hribara
• Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 21 do 30 sati tjedno
• Prijevoz na rad: u cijelosti
• Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme najduže do 30.lipnja 2024.

 

II.

UVJETI:
• najmanje završena četverogodišnja srednja škola,
• nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Prednost će imati osobe sa:
• iskustvom u radu na poslovima pomoćnika u nastavi u školama koje se dokazuje potvrdom škole o uspješnom obavljanju poslova pomoćnika u nastavi.

 

III.

OPIS POSLOVA
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške i pomoći učenicima s teškoćama u razvoju sa ciljem olakšavanja njihovog obrazovnog procesa i socijalizacije.

 

IV.

Odabir osoba koje će izvršavati poslove pomoćnika u nastavi izvršit će Školski tim.

 

V.

S odabranim pomoćnikom u nastavi sklopit će se ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze.

 

VI.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su priložiti:

• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice),
• dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu)
• dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca).
Škola zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

 

VII.

Prijave se podnose poštom ili predaju osobno na sljedeću adresu:

Osnovna škola Nikole Hribara

Ruđera Boškovića 11.

10410 Velika Gorica

s napomenom „Prijava za pomoćnika u nastavi“.

 

Rok za podnošenje prijava je 2. 5. 2024 .
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve telefona 01/2344 714 - Katarina Sikrić Lukić, mag. pead. soc.

 

Ravnatelj:
Stjepan Maravić, prof.

 
Nagradni natječaj: Svijet kao začarana šuma PDF Ispis

noć knjige 2024 Uoči Noći knjige 2024. čija je tema „Kad je prizma kataklizma: knjige za izazovna vremena“, Organizacijski odbor Noći knjige u suradnji s Hrvatskom udrugom školskih knjižničara otvara nagradni literarni natječaj pod nazivom „Svijet kao začarana šuma“. 

2024. godine slavimo 150. rođendan istaknute hrvatske književnice Ivane Brlić-Mažuranić, 500. obljetnicu smrti Marka Marulića i 70 godina od prvog objavljivanja Gospodara prstenova J. R. R. Tolkiena.

Spomenuti pisci i njihovi junaci daju nam neke smjernice: kada se hrabri hobit Frodo, u kultnom Gospodaru prstenova, požalio na težinu dodijeljene mu zadaće mudri čarobnjak mu je odgovorio: „Na nama je samo da odlučimo što ćemo učiniti s vremenom koje nam je dano.“

Marko Marulić je pak ep Juditu, svoje najznačajnije djelo na hrvatskom jeziku, napisao u vrijeme žestokih osmanlijskih napada na dalmatinske gradove. Iako preuzeta iz Biblije, priča o hrabroj udovici bila je snažna poruka Marulićevim suvremenicima u doba neizvjesnosti i straha.

U Šumi Striborovoj Ivana Brlić-Mažuranić opisuje čudesne događaje, a čudesnim događajima, i dobrim i lošim, svjedočimo i mi danas čitajući dnevne vijesti i prateći događanja kod nas i u svijetu. Ima tu dobrih djela poput dobročinstava i vrhunskih dostignuća, ali i zlih poput nasilja, ratova, razaranja…

Pozivamo vas da u svojim literarnim radovima pod naslovom „Svijet kao začarana šuma“ opišete svoje doživljaje svijeta u ovom trenutku povezujući ih s djelima Ivane Brlić-Mažuranić, Marka Marulića i J. R. R. Tolkiena te drugim djelima koja su vam izvor inspiracije, ohrabrenja i utjehe.

 

Uvjeti literarnog natječaja:

  • na natječaj se prijavljuju literarni radovi 
  • u natječaju sudjeluju učenici osnovnih škola u dvije kategorije:

               4. – 6. razred osnovne škole

               7. – 8. razred osnovne škole

  • rad mora biti originalan – ne smije prethodno biti objavljen ili posuđen iz nekog već napisanog djel
  • svaki rad mora sadržavati sljedeće podatke:

               ime i prezime učenika, razred

               naziv i adresu škole

             ime i prezime stručnog suradnika školskog knjižničara, kontakt (telefon, adresu e-pošte)

 

Na natječaj možemo poslati i likovne radove povezane s temom literarnog natječaja: „Svijet kao začarana šuma.“

Radove predajte u knjižnicu do 15. travnja 2024. gdje ćete dobiti suglasnost koju trebate potpisanu vratiti u knjižnicu.

Od pristiglih će radova ocjenjivački odbor, sastavljen od predstavnika organizatora Natječaja, odabrati po jedan najbolji rad u svakoj kategoriji.

Nagrade čini poklon-paket knjiga namijenjen učeniku autoru rada te poklon-paket namijenjen školskoj knjižnici.

Nagrađeni radovi bit će predstavljeni na mrežnoj stranici Noći knjige i Hrvatske udruge školskih knjižničara, društvenim mrežama, a prema mogućnostima i na drugim promidžbenim materijalima manifestacije Noći knjige 2024.

Obavijest o nagrađenim radovima bit će objavljena 23. travnja 2024. na mrežnim stranicama Noći knjige i Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Dodjela nagrada i prigodnih zahvalnica održat će se 14. svibnja 2024. na svečanosti knjige i čitanja Knjižna booka u velikoj auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

 
Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - terenske nastave PDF Ispis

izleti

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA: 602-01/24-09/2
URBROJ: 238/31-20-02-24-1

Velika Gorica, 7. ožujka 2024.

 

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta,ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN, broj 67/14, 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najbolje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE

IZVANUČIONIČKE NASTAVE – TERENSKE NASTAVE

 

Ovim Vam putem upućujemo javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne terenske nastave učenika 6. razreda Osnovne škole Nikole Hribara.

Molimo sve zainteresirane da na temelju priloženog obrasca dostave svoju ponudu.

Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost i sukladno posebnim propisima. Ponuditelj dostavlja ponude razrađene po traženim točkama i s ukupnom cijenom po učeniku. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

U prilogu je obrazac.

Povjerenstvo

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 31

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (2).jpg

Slučajna slika

slucajna5.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

KnjižnicaO projektu „Slušamo i ilustriramo Pinokija“

Srijeda, 16 Ožujak 2022

article thumbnailProjekt školske knjižnice „Slušamo i ilustriramo Pinokija“ započet je na inicijativu knjižničarke Monike Meštrović s ciljem poticanja čitanja „debelih“ lektira i razvoja čitalačkih...
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaČitateljski kutić

Četvrtak, 20 Svibanj 2021

article thumbnail Vaši vršnjaci preporučuju Ljekovita moć knjige – 10. Noć knjige  Videosadržaji: Charlie i tvornica čokolade – Marko Šavorić, 6. d Čitajte! – Ivan Dijanić, 8. f
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...