OS Nikole Hribara - Velika Gorica

Natječaji
28. veljače 2017. PDF Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14., 152/14., i 7/17 ) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

NATJEČAJ

 za popunjavanje radnog mjesta

 1. Učitelj njemačkog jezika, određeno puno radno vrijeme.

Priložiti:

 • životopis
 • preslika diplome
 • potvrdu o nekažnjavanju

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj »,  u roku od osam dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

KLASA: 602-02/17-01/18

URBROJ:238/31-20-02-17-1

U Velikoj Gorici, 28.02.2017.

Ravnatelj:

Zdenko Ilečić, prof. 

 
Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – maturalno PDF Ispis

izleti

OŠ Nikole Hribara
Ruđera Boškovića 11
Velika Gorica

Klasa:600-01/17-01/2
Urbroj:238/31-20-02-17-1

U Velikoj Gorici, 03. veljače 2017. god.

 

Povjerenstvo
za provedbu javnog poziva i izbor najbolje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave – maturalnog putovanja objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – MATURALNO PUTOVANJE

 

Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima. Ponuditelj dostavlja ponude razrađene po traženim točkama i s ukupnom cijenom po učeniku. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskom uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenog roka. Natječaj je otvoren najmanje 8 radnih dana od dana objave. 

U prilogu su obrasci s uvjetima za školsku ekskurziju.

Povjerenstvo

 
28. prosinac 2016. PDF Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14 i 152/14) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje


NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. Učitelja matematike, neodređeno puno radno vrijeme
 2. Učitelja razredne nastave, određeno puno radno vrijeme
 3. Spremačice, određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Kandidati pod 1. i 2. trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome
 • preslik domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju
 • potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 28.prosinca 2016. i traje do 05.siječnja 2017. Godine.


U Velikoj Gorici, 28.12.2016.

Ravnatelj:
Zdenko Ilečić, prof.

 
19. prosinac 2016. PDF Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14 i 152/14) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta

 1. Učitelj kemije i biologije, neodređeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome
 • preslik domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju
 • potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 19.prosinca 2016. i traje do 27.prosinca 2016. godine.


U Velikoj Gorici,19.12.2016.

Ravnatelj:
Zdenko Ilečić, prof.

 
7. studeni 2016 PDF Ispis

Osnovna škola Nikole Hribara

Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.


KLASA: 602-02/16-01/97
URBROJ:238/31-20-02-16-1
Velika Gorica,07.11.2016.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N87/08.86/09.92/10.105/10.90/11.5/12.16/12.86/12.126/12. i 94/13.136/14 i 152/14 , te članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara, ravnatelj škole dana 07.2016. donosi

O D L U K U
o poništenju natječaja

1. za radno mjesto stručni suradnik knjižničar, puno određeno radno vrijeme

2. Poništava se natječaj za radno mjesto stručni suradnik knjižničar- određeno puno radno vrijeme, objavljen 28.10.2016. na oglasnoj ploči škole, mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3. Ova odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Ravnatelj:
Zdenko Ilečić, prof.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 16

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (2).jpg

Slučajna slika

slucajna6.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!