OS Nikole Hribara - Velika Gorica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluge – fotografiranje učenika PDF Ispis

 

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11

KLASA: 602-02/18-01/ 4
URBROJ: 238/31-20-02/18-4
Velika Gorica, 01. 03. 2018.

Na temelju članka 32. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova i članka 90. Statuta Osnovne škole Nikole Hribara, ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara donosi sljedeću:


ODLUKU O ODABIRU
najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluge – fotografiranje učenika

I.

U postupku nabave usluge – fotografiranje učenika odabire se ponuda ponuditelja Stipo Crnjak, Foto – video – dizajn iz Zagreba, Ive Dulčića 5.

II.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o fotografiranju učenika.

III.

Ova odluka objavit će se na internet stranici Osnovne škole Nikole Hribara.

Obrazloženje:
Naručitelj Osnovna škola Nikole Hribara u predmetnom postupku nabave procijenjene vrijednosti ispod zakonskog praga uputila je Poziv za dostavu ponuda objavom na internet stranici škole 13. 2. 2018. godine.

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene dostavljenih ponuda, sukladno kriterijima iz Poziva, Povjerenstvo je odabralo ponudu ponuditelja Stipo Crnjak, Foto – video – dizajn iz Zagreba, Ive Dulčića 5.

Slijedom navedenog odlučeno ja kao u točki I. ove Odluke.

Ravnatelj:
Stjepan Maravić, prof. v. r.

comments
 

Erasmus+ Facebook

Erasmus+ partner

erasmus (1).jpg

Slučajna slika

slucajna2.jpg

Anketa

Internet najradije koristim za?
 

Pročitajte još i ovo!

Knjižnicae-Knjige

Subota, 11 Travanj 2020

article thumbnail  Priručna zbirka enciklopedije:  -       Hrvatska opća...
... pročitaj cijeli tekst...

KnjižnicaOstali korisni sadržaji

Nedjelja, 12 Travanj 2020

article thumbnailZa učenike: Podrška učenicima u nastavi na daljinu Tehnike pamćenja i učenja Priručnik za učenje i poučavanje  Medijska...
... pročitaj cijeli tekst...

Drugi zanimljivi članaci...